Uutinen

Jo yli 100 000 suomalaista on kasvattanut osaamistaan ulkomailla Erasmus+ -rahoituksella

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Kuluvalla, vuonna 2014 alkaneella Erasmus+ -ohjelmakaudella yli 122 700 henkilöä Suomessa on saanut rahoitusta Erasmus+ -ulkomaanjaksolle.
Kuvituskuva, pyöräily

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettujen ulkomaanjaksojen kokonaismäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Ulkomaanjaksojen pituus voi vaihdella aina muutamasta päivästä jopa vuoteen.

– On hienoa, että kasvua on ollut siitäkin huolimatta, että korkeakoulusektorilla ulkomaanjaksojen määrä on ollut lievässä laskussa parina viime vuonna, Erasmus+ -kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen iloitsee.

122 700 rahoitettuun jaksoon on laskettu mukaan Erasmus+ -ulkomaanjaksot Suomesta ulkomaille kaikilta sektoreilta eli korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen kentältä sekä nuorisosektorilta. Jos lukuun lisätään vielä nuorisosektorin Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman ulkomaanjaksot, kokonaismäärä nousee 123 700 rahoitettuun ulkomaanjaksoon.

– Vuosi 2020 on kuluvan Erasmus+ -ohjelmakauden viimeinen vuosi. Voimme arvioida, että koko kuluvalla ohjelmakaudella rahoitetaan yhteensä lähes 150 000 suomalaisen ulkomaanjaksoa.

Uusi Erasmus+ -ohjelmakausi alkaa vuonna 2021 – entistä laajempana. Rahoitusta on lisätty, ja sen kautta yhä useammalle osallistujalle pystytään tarjoamaan mahdollisuus lähteä ulkomaanjaksolle.

Graafi: Rahoitetut Erasmus+ -ulkomaanjaksot 2014-2019

Lisätietoja

Mikko Nupponen, Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -kansallisen toimiston johtaja, Opetushallitus

mikko.nupponen[at]oph.fi 

EU:n Erasmus+-ohjelma

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelma kattaa kaikki koulutusasteet: varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiot, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus ja aikuiskoulutus.
Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla urheilu- ja liikuntaorganisaatioita kannustetaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. 
Uusi Erasmus+ -ohjelmakausi alkaa vuonna 2021. Suomessa Erasmus+ -ohjelmasta vastaa kansallinen toimisto, joka sijaitsee Opetushallituksessa.
Erasmus+ -ohjelman lisäksi Opetushallituksen kautta myönnetään rahoitusta myös muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden koulutusyhteistyötä edistävään NordPlus-ohjelmaan. Lisäksi tuetaan kansallisesti rahoitettuja Suomen ja Venäjän välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta lisäävää FIRST-ohjelmaa sekä suomalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeisiin keskittyvää Aasia-ohjelmaa.