Nyheter

Redan fler än 100 000 finländare har ökat sitt kunnande utomlands med finansiering från Erasmus+

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Under Erasmus+-programmets pågående programperiod, som inleddes år 2014, har redan fler än 122 700 personer i Finland fått finansiering för att delta i en utlandsperiod.
Kuvituskuva, pyöräily

Antalet perioder utomlands som finansieras av Erasmus+-programmet ökar för varje år. Hur lång tid man tillbringar utomlands varierar mellan allt från några dagar ända upp till ett år.

– Det är fint att antalet i sin helhet har ökat trots att antalet utlandsperioder inom högskolesektorn har minskat något under de två senaste åren, säger Mikko Nupponen som är ledare för Erasmus+-programmets nationella programkontor.  

De 122 700 utlandsperioderna som fått finansiering från Erasmus+ omfattar alla sektorer, det vill säga högskoleutbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och allmänbildande utbildning samt ungdomssektorn. Om man i antalet ännu räknar med perioderna utomlands som genomförts inom ramen för ungdomssektorns program Europeiska solidaritetskåren, ökar antalet till 123 700 finansierade utlandsperioder.

– Året 2020 är det sista året under den pågående programperioden för Erasmus+. Under hela programperioden kan vi räkna med att sammanlagt 150 000 finländare deltagit i perioder utomlands som finansierats av Erasmus+.

Erasmus+-programmets nya programperiod inleds år 2021 – i ännu större omfattning än den nuvarande. Finansieringen kommer att öka, och på det sättet kan man erbjuda allt fler personer möjlighet att åka utomlands. 

Grafen: Perioder utomlands som finansierats av Erasmus+ 2014–2019

Ytterligare information

Mikko Nupponen, ledare för det nationella programkontoret för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, Utbildningsstyrelsen

mikko.nupponen[at]oph.fi 

Programmet Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomssektorn och idrott under åren 2014–2020. Programmet omfattar alla utbildningsstadier: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning.
Programmets mål är att utveckla utbildningen och ungdomsarbetet samt att förbättra ungdomarnas utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter. Programmet sporrar även idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete.
Erasmus+-programmets nya programperiod inleds år 2021. I Finland administreras Erasmus+ av det nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.
Via Utbildningsstyrelsen beviljas förutom Erasmus+-finansiering även finansiering inom ramen för programmet NordPlus som strävar efter att främja utbildningssamarbetet inom de nordiska och baltiska länderna. Därtill understöds det nationellt finansierade FIRST-programmet som har som mål att öka studerandemobiliteten mellan Finland och Ryssland, samt Asien-programmet som fokuserar på utbildningsrelaterade samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och Asien.