Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle 10.11. alkaen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus
Esiopetuksen perusteluonnosta voi kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 10.–23.11.2020.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla

Opetushallitus julkaisee luonnoksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa 20212024. Kokeilua valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä hallitusohjelman mukaisesti ja kokeiluun liittyvä lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Opetushallitus on tehnyt opetussuunnitelmaperusteiden valmistelutyötä elokuusta alkaen yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Työtä on tehty etuajassa lainsäädäntöön nähden, jotta kokeiluun mukaan tuleville kunnille jää aikaa oman opetussuunnitelman laatimiseen ja muuhun valmisteluun ennen kokeilun alkua.

Perusteita on luonnoksessa muutettu kaksivuotiseen esiopetukseen soveltuvaksi. Muutoksia on muun muassa esiopetuksen toimintakulttuuria, opetuksen tavoitteita sekä oppimisen alueita, työtapoja ja arviointia käsittelevissä osuuksissa. Perusteluonnoksessa on kuitenkin haluttu jättää tilaa paikallisille ideoille ja pedagogiselle kehittämiselle. Opetussuunnitelmatyö perustuu tutkimukseen. Tutkimusperustan kokosivat tutkijat Heidi Chydenius Helsingin yliopistosta ja Laura Rantavuori Tampereen yliopistosta.

Esiopetuksen perusteita voi kommentoida verkossa 10.–23.11. välillä. Perusteluonnoksen voi lukea ja oman lausuntonsa jättää osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntopyyntö on avoin kaikille kiinnostuneille. Riittävän laajan palautteen varmistamiseksi lähetämme myös kohdennettuja pyyntöjä eri asiaa tunteville tahoille. Jotta opetussuunnitelman perusteet palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla paikallista opetussuunnitelmatyötä ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua, toivomme lausuntokierrokselta runsaasti palautetta.

Käytämme palautetta luonnoksen viimeistelyssä. Uudet esiopetuksen opetussuunnitelmaperusteet julkaistaan vuoden 2021 alkupuolella, jotta kokeiluun valittavilla kunnilla jää keväällä vielä riittävästi aikaa valmistautua ja tehdä oma kokeiluopetussuunnitelma.

Lisätietoja:

Opetusneuvos kaksivuotisen esiopetuksen perusteista Arja-Sisko Holappa, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, +358 29 5331371

Uutista korjattu 11.11.2020 klo 9. Laura Rantavuori on Tampereen yliopiston tutkija.