Uutinen

Kansainvälisten ja paikallisten taiteilijoiden vuoropuhelu syntyi vahvan yhteistyön voimalla

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
ANTI –festivaali Kuopiossa on kerran vuodessa järjestettävä taidefestivaali, jossa suomalaisten ja ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ja esitykset levittäytyvät kaupunkiin ja sen lähiympäristöön.

Syksyn 2019 festivaalilla yksi Kuopion keskustan liikehuoneistoista oli muunnettu urbaaniksi olohuoneeksi, jossa oli kaksi viikkoa kestävä Lab-taiteilijalaboratorio. Labissa kansainvälisesti toimivat taiteilijat eri taiteen aloilta työskentelevät suhteessa toisiinsa, ympäristöönsä ja paikallisiin yhteisöihin, jakoivat työskentelytapojaan sekä tutkivat Future DiverCities -hankkeen visiota taiteellisen työskentelyn kautta.
Nainen videokankaan edessä teoksessa The End Anti-festivaalilla Kuopiossa
The End, Future DiverCities Lab #4

ANTI on paikkasidonnainen festivaali, jota on tehty Kuopiossa jo vuodesta 2002. Festivaaliorganisaatio oli mukana hakemassa Future DiverCities –hankkeen rahoitusta EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta kaksi kertaa, ennen kuin hakemus meni läpi keväällä 2016. Hankkeeseen kulttuuriorganisaation veti mukaan urbaani konteksti sekä taiteilijoiden ja kulttuurin roolin tutkiminen kaupunkien kehittymisessä ja urbaanin kontekstin pohtimisessa. Hankkeen monipuolisuus ja laajuus kiinnosti ANTI –festivaalin takana olevaa yhdistystä, sillä hankkeessa oli mukana myös toimijoita, joilla oli enemmän kokemusta digitaalisesta taiteesta ja mediataiteesta.

Future DiverCities –hankkeen ytimessä ovat taitelijoiden työn näkyvyyden lisääminen, liikkuvuus ja uudet verkostot

Hanketyöskentelyssä on jo sisäänrakennettuna monia erilaisia yhteistyön muotoja, mikä tuo synergiaetuja ja on eurooppalaista yhteistyötä aidoimmillaan. Hanke on tuonut tullessaan uutta, erilaista sisältöä ja mahdollistaa uuden toiminnan kehittämistä.

ANTI-festivaaliin Future Divercities tuo uusia taidesisältöjä, joita kuratoidaan taiteilijalaboratorion muodossa. Festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen kertoo, että hankerahoitus antaa lisämahdollisuuksia ohjelmiston toteuttamiseen. Taiteilijalaboratorioissa taiteilijoilla ei kuitenkaan ole erityistä painetta tehdä esitys tai toteuttaa jokin tietty teos, vaan taiteilijat on kutsuttu festivaalille Kuopioon nimenomaan työskentelemään.

Vuoden 2019 ohjelmistossa oli teemana kuolema, ja kahden viikon ajan festivaalin fasilitoimana Lab-taiteilijalaboratoriossa joukko kansainvälisiä taiteilijoita keskusteli, loi uutta ja nautti kiireettömistä luovista prosesseista paikallisten taiteilijoiden Lauri Hein ja Veera Launosen kanssa. Tilassa oli osallistavia taidesisältöjä sekä päivittäin tai jopa tunneittain vaihtuvia teoksia. Inspiroiva yhteistyön malli antoi tilaa ja aikaa luovuudelle. Taiteilijalaboratorio oli neljäs ANTI -festivaalissa hankkeen puitteissa tehty labkokonaisuus.

ANTI on organisaatio, joka haluaa kehittyä ja kehittää toimintaa. Eurooppalainen yhteistyö on hirveän hyvä tapa tehdä sitä erilaisten partnereiden kanssa.

Future DiverCities –yhteistyöhanke on kuitenkin kohdannut olemassaolonsa aikana vastoinkäymisiä. Koko hanke oli keskeyttämisuhan alla, kun hankkeen alkuperäinen koordinaattori ajautui konkurssiin ja vei mukanaan lohkon hankkeen budjetista. Hankepartnereiden väliset siteet olivat kuitenkin lujia, ja yhteistyöllä partnerit käynnistivät selvityksen uuden koordinaattorin löytämiseksi. Koordinaattoriksi pyydettiin Kuopion alueella toimivaa Savonia-ammattikorkeakoulua, joka päätti lähteä mukaan ja otti kantaakseen hankkeen koordinointivastuun.

Inspiroiva yhteistyö antaa uusia mahdollisuuksia

Mahdollisuus kehittää omaa toimintakenttää innostaa lähtemään aina uudestaan mukaan hanketyöhön. Johanna Tuukkasen mukaan hankkeeseen lähtiessä on tärkeää, että on oikeasti kiinnostunut hankkeessa toteutettavista sisällöistä. ANTI on ollut mukana monissa sekä pienemmissä että suuremmissa hankkeissa, joten henkilöstö on matkan varrella tekemällä oppinut ja kehittynyt paljon hanketyöhön liittyvissä tehtävissä.

Savonia-ammattikorkeakoulu on pitkän linjan hankekonkari, joka monipuolisen opetustarjontansa puitteissa on ollut mukana hyvin erilaisissa projekteissa. Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Kalevi Paldanius kuvailee Savonian roolia hankkeen koordinaattorina ensisijaisesti mahdollistajana. Savonia hallinnoi resursseja, jotka mahdollistavat toiminnan varsinaisten partnereiden kesken, ja tuo tukea ja apua hankkeeseen siten, että osa sen tutkinto-ohjelmista on kytketty hankkeeseen.

- Opettajat, jotka työskentelevät lähinnä musiikin, tanssin ja kulttuurin tutkinto-ohjelmien parissa pyrkivät ottamaan hankeen tavoitteita huomioon opetuksessaan. Sillä tavalla hanke elää myös täällä oppilaitoksen sisällä, kertoo Paldanius.

Onnistuneen hanketyön avainsanat: työ, rohkeus ja luottamus

Paldanius ja Tuukkanen ovat yhtä mieltä siitä, että hyvän hankesuunnitelman kirjoittaminen on iso prosessi. Laadukkaan hankeidean lisäksi hankkeen kumppaneiden tulee olla sitoutuneita yhteistyöhön, ja kaikkien osaamista kannattaa hyödyntää hankesuunnitelmaa laadittaessa. Vaikka oma hakemus tuntuisi onnistuneelta, on aina mahdollisuus, että rahoitus ei tule heti ensimmäisellä yrittämällä.

Rohkaistuminen hakuprosessiin ryhtymisen suhteen kuitenkin kannattaa, jos käykin niin, että rahoitus tulee. Onnistuneella hanketyöskentelyllä voi olla monia positiivisia seurauksia. Kun omien hankeverkostojen luottamuksen saavuttaa ja pystyy pitämään yllä, voi se herättää niin entisten kuin mahdollisten uusien hankekumppaneiden mielenkiinnon.

Future DiverCities on Euroopan unionin Luova Eurooppa –ohjelman osarahoittama hanke, joka on käynnissä vuosina 2016–2020. Päätehtävinään Future DiverCitiesillä on luoda digitaalinen yhteistyöalusta kokeilevan taiteen kehittämiseksi ja uusi taloudellinen malli taidetoimijoille. Hankkeessa on mukana kymmenen partneria kahdeksasta eri maasta.

Teksti: Susanna Perhomaa.