Uutinen

Kolmivuotinen ohjelma kehittää ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen
Kokki, opettaja ja opiskelijoita opetusravintolan salissa maistelemassa päivän annosta.

Vuosina 2020-2022 kehitysohjelmassa parannetaan opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia, vahvistetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, tuetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja vahvistetaan järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksia.

Kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Opetushallitus avaa alkusyksystä 2020 useita kehittämisohjelman valtioavustushakuja. Haettavaksi tulee noin 15 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelman toteutumista ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä. Ministeriö vastaa kehittämisohjelman toteuttamisesta yhdessä Opetushallituksen kanssa.