Nyheter

Treårigt program ska utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling
Kokki, opettaja ja opiskelijoita opetusravintolan salissa maistelemassa päivän annosta.

Syftet med utvecklingsprogrammet som genomförs 2020–2022 är att förbättra de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för lärande, att stärka välbefinnandet och samhörigheten, att stöda utvecklingen av utbildningsanordnarnas verksamhetskultur samt att stärka anordnarnas förmåga att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön.

Utvecklingsprogrammet är en del av genomförandet av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Utbildningsstyrelsen utlyser i början av hösten 2020 flera ansökningar om statsunderstöd inom ramen för utvecklingsprogrammet. Statsunderstöd kommer att beviljas till ett belopp av ungefär 15 miljoner euro.

För att styra, följa upp och stöda genomförandet av utvecklingsprogrammet tillsätts en  referensgrupp. Ministeriet ansvarar för utvecklingsprogrammet tillsammans med Utbildningsstyrelsen.