Uutinen

Korkeakoulujen Erasmus+ strategisia kumppanuushankkeita rahoitettiin ennätysmäärä

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden rahoituspäätökset on tehty Opetushallituksessa. Tänä vuonna korkeakoulusektorilla hyväksyttiin ennätysmäärä eli 13 hanketta. Sekä rahoitettujen hankkeiden että myönnetyn rahoituksen määrä kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 2019 verrattuna.
Suunnittelu käynnissä

Kevään koronatilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia saapui Opetushallitukseen ennätykselliset 34 kappaletta, ja hakijoina oli 22 eri korkeakoulua. Ammattikorkeakoulut osallistuivat edelleen yliopistoja aktiivisemmin: 34 hakemuksesta 22 oli ammattikorkeakoulujen koordinoimia.

Strategisille kumppanuushankkeille varattu budjetti oli neljä miljoonaa euroa, ja rahoitusta riitti 13 hankkeelle. Hakemusten hyväksymisprosentti oli 38.

Hyväksytyt hankkeet jakautuvat melko tasan ammattikorkeakoulujen (seitsemän koordinoitua hanketta) ja yliopistojen kesken (kuusi koordinoitua hanketta). Hankkeita koordinoi yhteensä kymmenen eri korkeakoulua. Hankkeisiin osallistuu myös muita organisaatioita kuten järjestöjä, yrityksiä, julkisorganisaatioita, tutkimuslaitoksia tai säätiöitä.

Näiden hankkeiden lisäksi suomalaiset korkeakoulut ovat runsaslukuisesti mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa strategisissa kumppanuushankkeissa. Näistä ei ole vielä käytettävissä tilastotietoja kevään hakukierrokselta.

Monipuolista korkeakoulutuksen kehittämistä

Hyväksytyt hankkeet kattavat laajan kirjon aihepiirejä ilmastoystävällisestä arkkitehtuurista inklusiivisemman korkeakoulutuksen kehittämiseen. Matkailu ja sote-ala ovat myös vahvasti edustettuina. Lisäksi mukana on tekniikan alan hankkeita, joissa kehitetään kyberturvallisuuteen ja esineiden internetiin liittyvää koulutusta. Lähes kaikissa hankkeissa aiotaan kehittää digitaalisia työkaluja ja oppimisalustoja.

Kumppanuushankkeet ovat tuloksellinen väylä korkeakouluopetuksen uudistamiseen. Hankkeissa kehitettävät työkalut ja opetussuunnitelmat ovat usein monialaisia ja vastaavat työelämän ja yhteiskunnan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Ruohonjuuritason hankkeiden kautta edistetään eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toimivuutta. Nyt hyväksytyt hankkeet alkavat syksyllä ja niiden kesto on 2-3 vuotta.

Hyväksytyt hankkeet korkeakouluittain:

 • KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY: European Master on Active Ageing and Age Friendly Society (EMMA)
 • LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY: Tools for Inclusive Education (ToFIE)
 • LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY: froM Overtourism To Innovating sOlutioNs in the EU (MOTION)
 • OULUN YLIOPISTO: Designing solutions entrepreneurially via online language and communication training in the STEAM disciplines (EntreSTEAM)
 • SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY: Sector-specific skills development in Coastal and Maritime Tourism (SKILLS4CMT)
 • SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY: Competence Development in Collaborative Industrial Internet of Things (Collaborative IoT)
 • TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR: DIGITAL CLIMATE CHANGE CURRICULUM FOR ARCHITECTURAL EDUCATION: METHODS TOWARDS CARBON NEUTRALITY (ARCH4CHANGE)
 • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY: Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education (ARTHEWE)
 • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY: Developing multi-professional Higher Education for promoting mental health and well-being at schools (Well@School)
 • TURUN YLIOPISTO: A new agenda for nurse educator education in Europe (New Nurse Educator)
 • VAASAN YLIOPISTO: Cybersecurity Curricula Recommendations for Smart Grids (CC-RSG)
 • ÅBO AKADEMI: Designing and supporting inclusive practices in Higher Education (InclusiveHE)
 • ÅBO AKADEMI: INCLUSION THROUGH MEDIATION (INCLUDE ME)

Ennakkotieto: strategiset kumppanuushankkeet haettavissa myös syksyllä 2020

Alustavien tietojen (6.7.2020) mukaan komissio suunnittelee kahta ylimääräistä hakukierrosta osana koronakriisistä toipumista tukevia toimenpiteitä. Korkeakoulutuksessa voi hakea hankkeita, joiden prioriteettina ovat digitaaliset ratkaisut. Korkeakoulut voivat osallistua myös muiden sektoreiden hankkeisiin, joissa prioriteettina ovat koulutuksen ja nuorisotyön yhteydet luovuuteen ja kulttuuriin.

Rahoitettavat hankkeet noudattavat strategisten kumppanuushankkeiden sääntöjä seuraavin poikkeuksin: rahoitus on rajattu 150 000 euroon ja kesto on normaalia lyhyempi, 12-24 kuukautta. Suunnitelmien mukaan hakuaika olisi jo lokakuussa. Tiedotamme lisää heti, kun hakukierroksista on enemmän tietoa.

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan kehittää innovatiivisia käytäntöjä, materiaaleja sekä työkaluja opetukseen ja oppimiseen. Hankkeissa voidaan myös parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.