Uutinen

Korona edellyttää erityisjärjestelyjä loppuvuoden juhlissa

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Koronavirus
Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa voi järjestää juhlia, mikäli järjestelyissä pystytään noudattamaan voimassa olevia suosituksia ja paikallinen koronatilanne juhlimisen sallii. Päätökset juhlista tehdään paikallisesti. Tarkempaa ohjeistusta juhlien järjestämiseen löydät korona-aiheisten UKK-vastaustemme listalta.
Myssypäinen tyttö käsissään punaiset lapaset ja kaamosvalot

Loppuvuoteen liittyy monia juhlia, joita varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on totuttu viettämään: esimerkiksi pikkujoulut, joulujuhlat, itsenäisyyspäivä, Lucian päivä sekä toisen asteen opintonsa päättävien juhlat. Juhlat tuovat iloa ja piristystä arkeen, mikä on tärkeää erityisesti koronatilanteessa. Juhliminen edellyttää kuitenkin nyt erityisjärjestelyjä.

Juhlien valmisteluissa, niihin liittyvien esitysten harjoituksissa ja itse tilaisuuksissa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koronatilanteeseen liittyvät suositukset sekä alueelliset suositukset esimerkiksi maskien käytöstä. Alueen koronatilanne vaikuttaa keskeisesti juhlien järjestämiseen, mistä syystä siihen liittyvät päätökset tehdään paikallisesti.

Voivatko vanhemmat osallistua juhliin?

THL:n ja OKM:n suosituksessa sanotaan, että isoja yhteistilaisuuksia ei tule varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa järjestää, mikäli hygienia- ja väljyystekijöitä ei pystytä huomioimaan. Esimerkiksi koko koulun yhteisen joulujuhlan sijasta voi nyt juhlia luokissa ja pienemmissä ryhmissä.

Suosituksessa sanotaan myös, että muiden kuin lasten ja oppilaiden sekä henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen tai koulun alueella tulisi välttää. Koronatilanteessa on perusteltua, että ulkopuolisia ei kutsuta juhlimaan sisätiloihin. 

Toisella asteella ajankohtaisia ovat opiskelunsa päättävien juhlat, kuten itsenäisyyspäivän tienoille ajoittuvat ylioppilasjuhlat. Myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita valmistuu vuoden lopussa. Juhlien järjestelyistä ja osallistujista päätetään paikallisen tilanteen mukaan. Oleellista on se, voidaanko esimerkiksi tilaisuuksien henkilömäärää rajaamalla varmistaa riittävät turvavälit. Toisella asteella muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan rajoittaa oppilaitoksen omalla päätöksellä.

Luokka- ja ryhmäkohtaisia juhlia voidaan järjestää myös ulkona, jolloin vanhemmatkin pääsevät niihin mukaan. Juhlatilanteita voi myös jakaa etäyhteyden avulla. 

Onko joulujuhla uskonnollinen tilaisuus?

Joulujuhlien suunnittelua ohjaavat myös Opetushallituksen ohjeet uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä. 

Joulujuhlat ovat muiden esi- ja perusopetuksen juhlien tapaan osa opetusta ja toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Ne eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia eikä niille järjestetä vaihtoehtoista toimintaa. Kaikille yhteiseen juhlaan voi kuitenkin sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, kuten joulukuvaelma tai -evankeliumi tai yksittäinen virsi. Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä.

Koulun ja kodin yhteistyö on tärkeää ja koulun tulee tiedottaa huoltajille järjestettävistä tapahtumista ja niiden sisällöstä. Tarvittaessa voidaan sopia yhdessä oppilaskohtaisista järjestelyistä, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan.