Uutinen

Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua? – kuuntele uusin podcast-jakso

Ajankohtaista Opettajat ja kasvattajat
Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu? Intohimona oppiminen podcastissa kokeiluista Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelemassa Valpuri Kurppa Kokeilukeskuksesta, Suvi Koivumäki ja Pirkko-Liisa Aatola Nokian kaupungilta.
Intohimona oppiminen

– Opetus on Suomessa hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa myös oppimisen ja koulun on uudistuttava. Kokeilukeskuksen tehtävä on auttaa systeemin eri toimijat aina kouluista kuntiin ja opetushallintoon oivaltamaan uudistumisen tarve, löytämään yhteinen tulevaisuuden suunta ja tekemään rohkeasti tarvittavia muutoksia, Valpuri Kurppa sanoo.

Kokeilukeskuksella on kaksi tuettua ohjelmamuotoista kokeilevan kehittämisen polkua valtionavusteisille hankkeille: #Paraskoulu-kiihdyttämö ja Kokeiluohjelma, jossa Nokian tiimi on mukana.

Nokialla on Pirkko-Liisa Aatolan ja Suvi Koivumäen kokemusten mukaan päästy kohti laadullisempaa kehittämistä ja kokeilujen aikana saatu vertaistuki, työkalut ja sparraus on koettu hyödyllisinä. Ajatus siitä, että hankkeen alussa ei voida, eikä tarvitse vielä tietää kaikkia tekoja ja ratkaisuja, mitä kahden vuoden aikana pitää tehdä, on heidän mielestään rohkaiseva.

–Kokeileva kehittäminen on tuonut uskallusta lähteä kehittämään perusopetusta koko Nokian kaupungin tasolla. Hankehakemuksen noudattamisen sijaan riittää, että meillä on vissi suunta, jota kohti me mennään. Lisäksi on tärkeää, että on lupa epäonnistua, Aatola summaa.

– Kokeillessa ensin tunnistetaan ongelma, joka pilkotaan pienempiin ja lähdetään tekemään pieniä testejä ratkaisujen löytämiseksi.  Näin kokeilevan kehittämisen avulla on saatu oppeja jo hankkeen aikana, Koivumäki kuvailee.

Uusimmassa podcast-jaksossamme Suvi Koivumäki ja Pirkko-Liisa Aatola kertovat, miten oppilasagenttitoiminta opetussuunnitelman rantauttamiseksi ja laaja-alaisen osaamisen lisäämiseksi on saatu pyörimään.

Kokeilukulttuuri osaksi koulujen arkea?

Kokeilujen jälkeen on aika pohtia, miten tulokset saadaan pysyväksi osaksi arkea. Nokialle onkin kaupungin johdon tuen ansiosta kokeiluohjelman myötä perustettu kehittäjäopettajatiimi, joka jatkaa työtä.

Koulujen arki on kuitenkin kiireistä, ja monissa kouluissa kehittämiselle voi olla vaikea löytää aikaa. Samalla tiedostetaan, että ongelmat on aika monimutkaisia, eikä niitä pystytä ratkomaan koulun sisällä. Tähän  tarvitaan moninäkökulmaisuutta ja moniammatillisuutta, mikä tarkoittaa yhteistyötä koulun lähiyhteisön kanssa ja koko koulun osallistamista.

Valpuri Kurppa herättelee pohtimaan, voitaisiinko kokeileva kehittäminen nähdä enemmän koulun arkeen pysyvästi kuuluvana asiana.

–Kokeilukeskuksen toive ja tavoite on, että kokeileva kehittäminen nähtäisiin uudenlaisena tapana tehdä sitä työtä, mitä koulussa joka tapauksessa jo tehdään. Silloin se ei ole ylimääräistä, jolle pitää löytää aikaa, vaan uudenlainen tapa tehdä koulutyötä. Se olisi ideaalitilanne, Kurppa sanoo.