Nyheter

Hur kan man genom försöksverksamhet skapa en skola som är bra för alla? – lyssna på det senaste avsnittet i vår podcast

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal
Kunde utveckling genom försök vara ett nytt sätt att arbeta i skolorna? Vilka erfarenheter har innovationsprogrammen gett? I podcasten Lärandet som passion diskuterar Pia Kola-Torvinen försöksverksamhet tillsammans med Valpuri Kurppa från Innovationscentret samt Suvi Koivumäki och Pirkko-Liisa Aatola från Nokia stad.
Intohimona oppiminen

– Undervisningen i Finland är på en god nivå, men då världen förändras måste också lärandet och skolan förnyas. Vår uppgift är att hjälpa olika aktörer, från skolorna till kommunerna och undervisningsförvaltningen att inse behovet av förnyelse samt att hitta en gemensam riktning för framtiden och att modigt göra de ändringar som behövs, säger Valpuri Kurppa.

Innovationscentret har två olika stigar som är avsedda för statsunderstödda projekt och där man under handledning utvecklar verksamheten genom olika försök: en projektaccelerator inom ramen för kampanjen Den bästa skolan och ett innovationsprogram. Nokias team deltar i det senare programmet.

Pirkko-Liisa Aatola och Suvi Koivumäki berättar att man i Nokia har kommit ett steg närmare en högklassig utveckling, och stödet från de andra deltagarna, redskapen samt uppmuntran som man har fått under försökens gång har upplevts som positiva. De tycker att det är uppmuntrande att man i början av projektet varken kan eller behöver känna till alla åtgärder eller lösningar som ska vidtas under de två kommande åren.
 
– Utvecklingsarbetet som baserar sig på försök har gett oss mod att gå in för att utveckla den grundläggande utbildningen i hela Nokia. I stället för att behöva följa en projektansökan räcker det att vi har ett ungefärligt mål dit vi är på väg. Därtill är det också viktigt att det är tillåtet att misslyckas, sammanfattar Aatola.

– Försöksverksamheten går ut på att först identifiera problemet som sedan delas upp i mindre delar. Utifrån de små bitarna börjar man sedan testa sig fram till olika lösningar. Då utvecklingen sker genom olika försök lär man sig och får olika erfarenheter redan under projektets gång, säger Koivumäki.

Försökskulturen som en del av vardagen i skolorna?

Efter försöken är det dags att reflektera över hur resultatet kan göras till en del av vardagen i skolan. I Nokia har man tack vare stödet från stadens ledning grundat ett team av utvecklingslärare som fortsätter arbetet.

Vardagen i skolorna är ändå hektisk och i många skolor kan det vara svårt att hitta tid för utvecklingsarbete. Samtidigt är man medveten om att problemen är rätt komplicerade och att de inte kan lösas enbart inom den egna skolan. För det här behövs olika synvinklar och yrkesövergripande samarbete, där man samarbetar med skolans närmiljö och hela skolan engageras i arbetet.

Valpuri Kurppa uppmanar att fundera på om utveckling som grundar sig på försök kunde ses mer som en bestående del av vardagen i skolan.

– Innovationscentrets önskemål och målsättning är att utveckling genom försök skulle vara ett nytt sätt att utföra det arbete som redan nu görs i skolorna. Då handlar det inte om ytterligare arbete som man behöver hitta tid för, utan om ett nytt sätt att utföra arbetet i skolan. Det skulle vara den ideala situationen, säger Kurppa.