Uutinen

Kyselyn mukaan vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Konfliktinratkaisujärjestö CMI ja Opetushallitus ovat teettäneet ristiriitojen ratkaisusta laajan kyselytutkimuksen Suomen kouluissa. Kyselyn perusteella opettajat ja oppilaat tarvitsevat tukea vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen.
Kolme poikaa keskustelemassa

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja selkeitä toimintamalleja erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mutta myös niiden havaitsemiseen ja ennalta ehkäisemiseen. Malleja ja työkaluja tarvitaan esimerkiksi nopeaan puuttumiseen, keskusteluyhteyden luomiseen ja tasapuoliseen kuunteluun.

Rakentava vuorovaikutus on kirjattu sekä opetussuunnitelmien että varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin: se on osa arvopohjaa, toimintakulttuuria ja laaja-alaiseen osaamiseen sisältyviä taitoja.  Kouluissa on hyvä olla sovittuna rakentavan vuorovaikutuksen pelisäännöt, jossa on ohjeita, miten toimitaan ja rauhoitutaan, jos vuorovaikutustilanne on muuttumassa epärakentavaan suuntaan. Hyvin tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi tunnetaidot ja empatia, joita voi harjoitella koulussa.

Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa yläkouluista, lukiosta ja ammattikouluista kautta maan. Kyselyn toteutti Fountain Park.

Kiusaamisen vastaisen työn -opas koulujen tueksi

Opetushallituksen syyskuussa julkaisema Kiusaamisen vastaisen työn oppaan lähtökohtana on se, että jokaisen kouluyhteisöön kuuluvan oppilaan ja siellä työskentelevän aikuisen tulee tunnistaa kiusaaminen ja sen erilaiset muodot sekä tuntea koulun tavat kiusaamistilanteisiin puuttumisessa.

Opas on tarkoitettu työvälineeksi kiusaamisen vastaiseen työhön, ja siinä käsitellään kiusaamistilanteessa toimimista prosessina varhaisesta havaitsemisesta erilaisiin puuttumiskeinoihin.

Ahtisaari-päivät nostaa vuosittain esiin vuorovaikutuksen teemoja

Valtakunnallisia Ahtisaari-päiviä vietetään 10:nettä kertaa keskiviikkona 11. marraskuuta 2020. Vuosittainen, rauhanvälityksen ja vuorovaikutuksen teemoja esiin nostava päivä, järjestetään nyt ensimmäistä kertaa virtuaalisesti.

Päivän kaikille avoimen webinaarin aiheina ovat muun muassa digitaidot, vuorovaikutus ja kestävä kehitys.

Lisätietoja:

Elina Lehtinen

Viestintä- ja varainhankintajohtaja, CMI

040 8340 465etunimi.sukunimi [at] cmi.fi

Kristina Kaihari

Opetusneuvos, Opetushallitus

puh. 029 533 1085, etunimi.sukunimi [at] oph.fi