Nyheter

Enkät visar att man vill stärka de kommunikativa färdigheterna i skolorna

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Lärare och pedagogisk personal
Konfliktlösningsorganisationen CMI och Utbildningsstyrelsen har genomfört en omfattande enkätundersökning i de finländska skolorna för att kartlägga färdigheterna att lösa konflikter. Enligt enkäten behöver lärarna och eleverna stöd för att stärka de kommunikativa färdigheterna.
Kolme poikaa keskustelemassa

Av enkätsvaren framgår att lärarna behöver konkreta och tydliga verksamhetsmodeller för att lösa meningsskiljaktigheter och motsättningar men även för att upptäcka och förebygga dem. Modeller och verktyg behövs i synnerhet för snabbt ingripande, för att få till stånd en dialog och för att jämlikt höra alla parter.

I läroplansgrunderna och grunderna för planen för småbarnspedagogik föreskrivs om konstruktiv kommunikation som färdigheter som ska utgöra en del av värdegrunden, verksamhetskulturen och den mångsidiga kompetensen. Det är bra om skolorna kommer överens om spelregler för konstruktiv kommunikation med anvisningar om hur man ska agera och lugna ner situationen om kommunikationen verkar bli ohållbar. En särskilt viktig roll har till exempel emotionella färdigheter och empati som man kan öva på i skolan.

Enkäten besvarades av fler än 12 000 elever, studerande och lärare i högre årskurserna i den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter på olika håll i landet. Enkäten genomfördes av Fountain Park.

Handbok om antimobbningsarbete som stöd för skolorna

Utgångspunkten för handboken som Utbildningsstyrelsen publicerat i oktober är att varje elev som hör till skolgemenskapen och varje vuxen som arbetar där ska känna igen mobbning och de olika formerna av mobbning samt känna till skolans praxis för att ingripa i situationer där det förekommer mobbning.

Handbokens syfte är att fungera som ett verktyg för arbetet med att motarbeta mobbning, och den tar fasta på förfarandena i mobbningssituationer som en process som omfattar allt från tidig upptäckt till olika metoder för att ingripa.

Ahtisaaridagarna lyfter årligen fram teman kring kommunikation och samverkan

De nationella Ahtisaaridagarna firas för tionde gången den 11 november 2020. Den årliga temadagen har som mål att lyfta fram ämnen med anknytning till fredsmedling och kommunikation och den ordnas i år för första gången virtuellt.

Under dagen ordnas ett webbinarium kring bland annat digitala färdigheter, kommunikation och hållbar utveckling. Webbinariet är öppen för allmänheten.

Ytterligare information:

Elina Lehtinen

Direktör för kommunikation och medelinskaffning, CMI

040 8340 465fornamn.efternamn [at] cmi.fi

Kristina Kaihari

Undervisningsrådet, Utbildningsstyrelsen

tfn 029 533 1085, fornamn.efternamn [at] oph.fi