Uutinen

Lukutaito vahvaksi verkostoyhteistyöllä: Lukuliike avaa kaksi valtionavustushakua lukutaidon kehittämiseksi

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallituksen Lukuliike laajentaa toimintaansa avaamalla kaksi valtionavustushakua lukutaidon edistämiseksi. Haettavana on yhteensä noin miljoona euroa. Tarkoituksena on integroida lukutaito vahvemmin osaksi kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä kehittää eri toimijoiden yhteistyötä.
Lukuliike

Lukuliikkeen tehtävänä on edistää lukemista valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Lukutaitofoorumin asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan, aktivoida kasvuyhteisöjä lukemisen tueksi, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sekä luoda lukemista edistävät rakenteet.

Lukuliike vahvistaa suuntaviivojen toimeenpanoa jakamalla valtionavustuksia. Rahoitusta jaetaan yhteensä 1 125 000 euroa, ja haku on avoinna 14.5.–27.8.2020.

Hakukokonaisuus 1  kohdistetaan  Lukeva kunta -ohjelman toteuttamiseen,  verkostokohtaisen  lukuagentin nimeämiseen sekä konkreettisen lukutaitotyön toimeenpanoon,  kuten esimerkiksi lukutaitotapahtumien järjestämiseen sekä lukutaitomateriaalien kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Verkoston lukuagentti edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät.

Hakukokonaisuudessa 2 rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Monipuolinen lukutaito on oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä opinnoissa, työelämässä tai muutoinkin yhteiskunnassa.

Valtionavustushaun kautta rahoitettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi muun muassa harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

– On tärkeää saada mukaan toimijat, joiden kautta voidaan tavoittaa tasa-arvoisesti aikuisia, nuoria ja  lapsia  laajasti. Tärkeää on myös parantaa kirjastopalveluiden saatavuutta ja tuoda ne lasta ja nuorta lähelle niin, että lukemisesta on mahdollista tulla myös harrastus, koordinaattori Pia Lumme sanoo.

Osallistu sosiaalisessa mediassa tunnuksella #lukuliike, #lukuliikekoulussa

Lisätietoa:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi