Uutinen

Maailman suurin vanhempainilta: etäkoulu toi mukanaan huolen lasten jaksamisesta mutta myös vanhempien läsnäolon

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Maailman suurimmassa vanhempainillassa jaettiin vanhempien ja huoltajien kokemuksia koulunkäynnistä ja etäopetuksesta poikkeusaikana. Tapahtuma kokosi 28.4. yhteen yli 8 000 vanhempaa ja huoltajaa. Tilaisuuden jaettuna rohkaisevana viestinä oli, että poikkeusaikoina tulee olla armollinen itseään ja toisia kohtaan ja löytää myös positiivisia asioita haasteiden keskellä.
Tyttö opiskelee

Koulutyön siirryttyä koteihin, on koululaisten ja heidän vanhempiensa pitänyt sopeutua uudenlaiseen arkeen ja opetella uusia työvälineitä. Vanhempainillan avauspuheenvuoron piti opetusministeri Li Andersson, joka kiitti opettajia, oppilaita ja vanhempia joustavuudesta ja siirtymisestä etäopetukseen varsin nopealla aikataululla. Ministeri myös muistutti, että opetuksen  järjestäminen ja opetus on edelleen koulun vastuulla.

Etäkoulussa myös yhteistyö kodin ja koulun välillä on ollut entistä tärkeämpää lasten oppimisen kannalta.

–On tärkeää, että vanhemmat ja opettajat jakavat yhteisen käsityksen siitä, mihin opetuksella pyritään ja mihin oppiminen perustuu. Tämä yhteinen vuoropuhelu tulee säilyttää tiiviinä myös näiden aikojen jälkeen, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoi.

Etäkoulussa on koettu haasteita ja onnistumisia

Keskustelusta näkyi, että kodeissa on ollut paljon haasteita ja myös onnistumisia lasten etäopiskelussa.  Etäkoulussa vanhempia askarruttivat lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset, arjen hallinta sekä laitteiden puute.

Monet vanhemmat nostivat esiin huolensa lasten stressistä, yksinäisyydestä, läksyjen suuresta määrästä ja liikunnasta, jonka määrä on ollut vähäistä ruutuajan lisäännyttyä voimakkaasti. Useat vanhemmat kertoivat lasten ikävöivän kovasti koulua, kavereita, opettajia ja harrastuksia.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden  paikoin riittämätön tuki nousi esiin vanhempien mielipiteissä. Osa erityisen tuen oppilaista on hyötynyt etäopetuksesta ylimääräisen aistikuorman jäätyä pois, mutta monille tutun struktuurin ja riittävän toiminnanohjauksen puute on ollut hyvin raskasta.

Monet vanhempien tarinat kuitenkin kertoivat onnistumisista. Lapsi on hyötynyt etäopiskelusta, ja opinnot ovat edenneet jopa tavallista sujuvammin. Tärkeäksi opiskelua tukevaksi tekijäksi nousi arjen rutiineista huolehtiminen.

Lapsi tarvitsee tukea poikkeustilanteeseen sopeutumiseen

Maailman suurin vanhempainilta -livekuvitus

Ylilääkäri Jukka Mäkelä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta muistutti siitä, kuinka tärkeää vanhempien tuki on lapsen sopeutumiselle pandemiatilanteeseen. Hän myös antoi konkreettisia vinkkejä aiheen käsittelyyn lasten kanssa.

–Auta lastasi luomaan itsestänsä tarinaa pandemian selviäjänä kuvien ja tekstien avulla ja pohtikaa myös yhdessä sitä, miten korona koskettaa perhettä, Mäkelä neuvoi.

Tästä ajasta Mäkelä löytää haasteista huolimatta paljon positiivisia asioita lasten kannalta. Useimmilla lapsilla tilanne on se, että vanhempi on enemmän läsnä, mikä vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että vanhempi välittää. Mäkelä sanoi, että tämä aika antaa aikaa kahdelle harvinaistuvalle asialle: yhdessä tekemiselle ja lasten tylsistymiselle. 

Myös runsaasta ruutuajasta opiskelussa ja ystävien kesken hän löytää hyviä puolia, koska uskoo sen opettavan ruutulaitteiden hyvää käyttöä ja sitä, että ruudun voi laittaa myös sivuun.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Opetushallitus, Suomen Vanhempainliitto ry, OAJ, Kuntaliitto, YLE Oppiminen ja YLE Uutisluokka. Illan aikana lapsille järjestettiin erillinen livekonsertti muusikko Tuomo Rannankarin johdolla, jotta vanhemmat voivat keskittyä vanhempainillan antiin.