Uutinen

Music Manager’s Forum Finland luotsaa musiikkimanagerien mentorointihanketta läpi poikkeusaikojen

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
EMMMA-mentorointihanke syntyi kentän tarpeesta tukea ja kouluttaa aloittelevia musiikkimanagereita. Eurooppalaiset ammattilaiset yhdistivät voimansa, ja koronapandemiankin tuomat haasteet käännettiin lopulta erilaiseksi voitoksi uudelleenarvioimalla hankkeen painopisteitä.
Kuvassa Virpi Immonen.
MMF Finlandin puheenjohtaja ja Fullsteam Managementin toimitusjohtaja Virpi Immonen.

Eurooppalaiselle yhteistyölle oli alun alkaenkin harvinaisen selkeät raamit, kun suomalaisvetoinen European Music Managers Mentorship Activation (EMMMA) -hanke sai alkunsa. 

Hankkeen koordinaattori Music Manager’s Forum Finland eli Suomessa toimivien managerien yhdistys ja keskustelufoorumi on seitsemän eurooppalaisen maan managereja edustavan järjestön yhteistyöjärjestön jäsen. Hankeidea virisi vaivattomasti, kun hankepartnerit istuivat jo ennestään samassa hallituksessa. 

Alkusysäys EMMMA-hankkeen synnylle oli kuitenkin alalla havaittu todellinen ja tarkasti rajattu tarve. Musiikkialan digitalisaation, liikevaihdon suuntautumisen yhä enemmän suoraan artisteille sekä suurten levy-yhtiöiden vallan hajautumisen myötä on syntynyt tarve kehittää managerien osaamista vastaamaan uutta tilannetta. 

– Koulutusasteita on aika vähän siellä täällä, eikä koulutus valmista valmiiksi työhön. Ainoa tapa todella päästä kiinni työhön on mestari–kisällityyppinen ratkaisu, jossa voi oppia toisen rinnalla ja saada itselleen asiakkaita. Tarve johtui tästä, ja se tarve on ihan Euroopan laajuinen ja tietenkin valtavan paljon isompi kuin mitä me ikinä pystytään yhdellä hankkeella tarjoamaan, taustoittaa MMF Finlandin puheenjohtaja ja Fullsteam Managemenin toimitusjohtaja Virpi Immonen.  

Master classeja ja mentorointia alan eurooppalaisilta ammattilaisilta

Yksi EMMMA-hankkeen iloisimmista yllätyksistä osui heti hankkeen alkumetreille. Kun haku mentoroitaviksi haluaville avattiin, vastaanotettiin hakemuksia lyhyestä hakuajasta ja Euroopan laajuisten markkinointikeinojen rajallisuudesta huolimatta valtava määrä. Haasteellisinta oli valikoida mukaan mahtuvat mentoroitavat.

– Pähkinänkuoressa teemme mentorointiprojektia, jossa pitkän linjan eurooppalaiset alan ammattilaiset mentoroivat alalle tulevia tai uusia tekijöitä. Mentorointipaketti tarjoaa mentoroitavalle kuukausittaiset mentorointikeskustelut oman mentorin kanssa. Mentoroitaville tarjotaan mahdollisimman paljon käytännön apua ja henkilökohtaista opastusta ammattitaitonsa kehittämiseen, kuvailee Immonen.

Mentorointikeskustelujen lisäksi hankkeen oli määrä sisältää musiikkialan tapahtumia ympäri Eurooppaa sekä musiikkialan ammattilaisten pitämiä luentoja ja master class -koulutuksia.

– Viimeisimpänä meillä oli master class liittyen tasa-arvo- ja ihmisoikeusasioihin. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa ollaan ajettu jo kauan, mutta monimuotoisuutta ei ole huomioitu laajasti. Miksi värillisiä ihmisiä on artisteissa paljon, mutta ammattilaisissa aika vähän? Miten voi itse muuttaa tekemisiään ja sanomisiaan edistääkseen heikommassa asemassa olevien tilannetta? Me halutaan kouluttaa meidän mentoroitavia tähän asiaan ja jakaa tietotaitoa, koska tilanne diversiteetin osalta on eri maissa erilainen, Immonen pohdiskelee.

Koronapandemian kourista ”win-win”-tilanteeseen 

Koronapandemia viivästytti ja pani osin uusiksi myös EMMMA-hankkeen. Ydinajatuksen eli mentoroinnin säilyttäminen ja siirtäminen verkkoon oli onneksi mahdollista. Kuitenkin tuntuvia muokkauksia oli tehtävä, sillä monet musiikkialan tapahtumista peruttiin tai siirrettiin verkkoon.

Tapahtumiin oleellisesti liittyvä verkostoituminen sekä mahdollisuus löytää uusia yhteistyökumppaneita ja artisteja jäivät toteutumatta, eikä European Music Managers Alliancen (EMMA) hallitusta, mentorointitiimiä tai toisia mentoroitavia päässyt tapaamaan fyysisesti. 

– Se on tietynlainen epäonnistuminen mentoroitavien kohdalla, että heiltä jää nyt kokematta kaikki se, pahoittelee Immonen. 

Vallitsevassa tilanteessa fyysisen kanssakäymisen puute onnistuttiin lopulta kääntämään voitoksi toisaalla budjetin painopistettä muuttamalla.

– Meidän alkuperäisestä budjetista matkustaminen ja tapahtumat söivät suuren osan, kun taas kouluttajabudjetti oli melko pieni. Kun me siirrettiin asiat verkkoon, se kääntyi ympäri. Me saadaan käytettyä säästyneet rahat kovempien ammattilaisten palkkaamiseen verkkokouluttajiksi. Pidän sitä win-win-tilanteena, iloitsee Immonen. 

Lisäksi Immonen kehuu mentoroitavia, jotka ovat muutoksista huolimatta aktiivisesti verkostoituneet sekä keskenään että verkkokoulutuksissa. Toisaalta mentoroitavien aktiivisuus ja innostus tarjolla olevasta avusta on entisestään korostanut kentän tarvetta, johon vastauksena hanke osaltaan syntyi. 

Konkaria konsultoimalla ja tarkasti budjetoimalla kohti kansainvälistymistä

Hakuprosessi voi olla suhteellisen työläs, mutta EMMMA-hankkeen onni ovat olleet eurooppalaisjärjestön hallituksessa istuvat rahoitusasiantuntijat ja EU-hankekonkarit. 

Immonen suositteleekin pyytämään hankkeen ja hakemuksen suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan apua aiemmin hankkeita tehneiltä tai jopa käyttämään pienen summan rahaa konsultointiin. Tietysti myös Luova Eurooppa -yhteyspiste on hakijan apuna hakuprosessissa.

– Jälkikäteen ajateltuna hankkeeseen lähtevillä olisi hyvä olla hakuvaiheessa ymmärrys siitä, että kyseessä ei ole suuntaa antava budjetti, vaan todellinen budjetti, jonka muuttaminen matkan varrella on melko työlästä. Mukaan tulee laskea myös kiinteät kustannukset, Immonen vinkkaa.

On makeeta, että suomalaiset tekijät saavat uutta näkemystä ammattimaistumiseen ja siinä samalla sen kansainvälistymisen.

Immonen on havainnut taipumusta alimitoittaa hankkeen ja hakemuksen vaatimia työtunteja. Toisaalta kumppanimaiden asema omarahoitusosuuden kattamisessa voi vaihdella. 

– Suomi on yksi harvoja maita, jossa on tarjolla vastinerahoitusta ja muita rahoitusmalleja. Muualla oman rahoituksen hankkiminen voi olla haastavampaa, mutta kyllä me sekin ollaan saatu kasaan ja löydetty myös Google Musicista hyvä yhteistyökumppani.

Ajoittaisista haasteista huolimatta Immonen näkee kansainvälisen yhteistyön tuovan hankkeeseen lisäarvoa: osaamista, kulttuureja, näkökulmia eri lähtökohdista tulevilta ihmisiltä, moninkertaista markkina-aluetta ja vientipuolen näkyvyyttä unohtamatta. 

– On makeeta, että suomalaiset tekijät saavat uutta näkemystä ammattimaistumiseen ja siinä samalla sen kansainvälistymisen. Toivottavasti meillä on tämän mentorointihankkeen jälkeen taas lisää ja korkeammalle arvostettuja välittäjäportaan ammattilaisia, jotka pystyvät auttamaan luovan alan tekijöitä, kaavailee Immonen.

Jatkossa Manager’s Forum Finland ja European Music Managers Alliance pitävät silmällä Luovan Euroopan uuden ohjelmakauden tuomia muutoksia sekä asialistallaan seuraavan hankeen ideointia.

 

Teksti: Laura Mettälä 

European Music Managers Mentorship Activation -hanke

  • EMMMA on Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman osarahoittama hanke, joka on käynnissä vuosina 2019–2020. 
  • Hanke tarjoaa mentorointia ja master class -koulutuksia uraansa aloitteleville musiikkimanagereille.
  • Hankkeessa on mukana viisi partneria viidestä eurooppalaisesta maasta. Hanketta koordinoi Music Manager’s Forum Finland ry Suomesta.