Nyheter

Music Manager's Forum Finland leder mentorstödsprojektet för musikmanagers genom exceptionella tider

Erfarenheter Kulturväsendet Kreativa Europa
EMMMA-mentorstödsprojektet föddes ur fältets behov att understöda och utbilda musikmanagers som är i början av sin karriär. Europeiska yrkesutövare slog ihop sina krafter, och även de utmaningar som coronapandemin medförde omvandlades i slutändan till ett slags seger genom att omvärdera projektets prioriteringar.
Kuvassa Virpi Immonen.
Ordförande för MMF Finland och VD för Fullsteam Management Virpi Immonen.

Ramarna för det europeiska samarbetet var från första början sällsynt tydliga när det finskledda projektet European Music Managers Mentorship Activation (EMMMA) skapades.

Projektkoordinatorn Music Manager's Forum Finland, dvs. föreningen och diskussionsforumet för managers som arbetar i Finland, är medlem i en samarbetsorganisation under en organisation, som representerar managers från sju europeiska länder. Idén till projektet föddes enkelt eftersom projektpartnerna redan från tidigare satt med i samma styrelse.

Den verkliga impulsen till uppkomsten a EMMMA-projektet var dock det verkliga och noggrant begränsade behovet som noterats inom branschen. I och med digitaliseringen av musikbranschen, inriktningen av omsättningen i allt högre grad direkt till artisterna och splittringen av de stora skivbolagens makt har det uppstått ett behov av att utveckla managernas kompetens så att den motsvarar den nya situationen.

– Det finns relativt få utspridda utbildningsnivåer, och utbildningen gör inte de studerande färdiga för arbetet. Det enda sättet att verkligen komma in i jobbet är genom en lösning av typen mästare och gesäll, där adepten kan lära sig jämsides med någon annan och även få egna kunder. Behovet berodde på detta, och det behovet omfattar hela Europa och är naturligtvis enormt mycket större än vi någonsin kan tillgodose genom ett enda projekt, berättar Virpi Immonen, ordförande för MMF Finland och verkställande direktör för Fullsteam Management. 

Master class och mentorskap av europeiska yrkesverksamma

En av de gladaste överraskningarna i EMMMA-projektet inträffade genast i början av projektet. När ansökningstiden öppnades för dem som ville ta del av mentorstöd, fick vi in en väldig mängd ansökningar trots den korta ansökningstiden och de begränsade marknadsföringsmöjligheterna i hela Europa. Den största utmaningen bestod av att välja dem som skulle få ta del av mentorstöd.

– Kort sagt arbetar vi med ett mentorsprojekt där europeiska proffs med lång erfarenhet av branschen ger mentorstöd till personer som söker sig till branschen eller nya aktörer. Mentorstödspaketet erbjuder mentoradepten månatliga mentorstödsdiskussioner med en egen mentor. Till dem som får ta del av mentorstöd erbjuds så mycket praktisk hjälp och personlig handledning som möjligt för att de ska kunna utveckla sina yrkesfärdigheter, beskriver Immonen.

Utöver diskussioner med mentorerna var det meningen att projektet ska inkludera evenemang inom musikbranschen runtom i Europa, samt föreläsningar och master class-kurser av yrkesverksamma inom musikbranschen.

– Senast hade vi en master class om frågor gällande jämställdhet och mänskliga rättigheter. Exempelvis jämställdhet mellan könen har till exempel legat i fokus under en lång tid, men mångfalden har inte beaktats på bred bas. Varför finns det många färgade artister men relativt få färgade bland de yrkesverksamma? Hur kan man ändra på det man gör och säger för att främja situationen för dem som befinner sig i en svagare ställning? Vi vill utbilda våra adepter i den här frågan och dela med oss av know-how, eftersom situationen när det gäller mångfald är olika i olika länder, resonerar Immonen.

Från coronapandemins grepp till en “win-win”-situation

Coronapandemin fördröjde och delvis även förnyade EMMMA-projektet. Lyckligtvis var det möjligt att behålla den grundläggande idén, dvs. mentorstödet och flytta det över till nätet. Det var dock nödvändigt att göra stora förändringar, eftersom många av evenemangen inom musikbranschen ställdes in eller flyttades över till nätet.

Nätverkande och möjligheten att hitta nya partners och artister, vilket är en väsentlig del av evenemangen förverkligades inte, och det var inte möjligt att fysiskt träffa styrelsen för European Music Managers Alliance (EMMA) , mentorteamet eller andra som fick ta del av mentorstöd.

– Det är ett slags misslyckande i fråga om mentorernas adepter att de nu inte får uppleva allt det, beklagar Immonen.

I den rådande situationen lyckades man vända bristen på fysiskt umgänge sist och slutligen till en positiv sak någon annanstans genom att ändra tyngdpunkten i budgeten.

– Resor och evenemang tog upp en stor del av vår ursprungliga budget medan däremot utbildarbudgeten var ganska liten. När vi flyttade över allt på nätet blev situationen den omvända. Vi kan använda de pengar som sparats för att anställa ännu bättre proffs som onlineutbildare. Jag anser att det är en win-win-situation, säger Immonen glatt.

Immonen berömmer även mentorernas adepter som trots omställningarna aktivt har nätverkat både med varandra och på onlinekurser. Å andra sidan har adepternas aktivitet och entusiasm över hjälpen som finns tillgänglig ytterligare framhävt det behov ute på fältet som projektet har som syfte att svara på.

I riktning mot internationalisering genom att konsultera någon som är gammal i gamet och uppgöra en noggrann budget

Ansökningsprocessen kan vara relativt jobbig, men EMMMA-projektets lycka har varit de finansexperter och EU-projektexperter som sitter i den europeiska organisationens styrelse.

Immonen rekommenderar att be om hjälp av personer som tidigare har genomfört projekt eller till och med spendera en liten summa pengar på konsulthjälp för att planera projektet och ansökan. Sökanden bistås i ansökningsprocessen även av kontaktkontoret för Kreativa Europa.

– I efterhand vore det bra om de som går med i projektet förstår i ansökningsfasen att det inte är en riktgivande budget, utan en riktig budget som är ganska besvärlig att ändra under projektets gång. Fasta kostnader ska också räknas med, påminner Immonen.

Det är häftigt fint att finländska aktörer får nya perspektiv på yrkesmässighet och samtidigt på internationalisering.

Immonen har märkt en tendens att underdimensionera arbetstimmarna som krävs för projektet och ansökan. Å andra sidan kan partnerländernas ställning variera när det gäller att täcka självfinansieringsandelen.

– Finland är ett av de få länder som erbjuder medfinansiering och andra finansieringsmodeller. I andra länder kan det vara mer utmanande att få egen finansiering, men vi har lyckats få ihop också det och även hittat en bra samarbetspartner i Google Music.

Trots tillfälliga utmaningar ser Immonen internationellt samarbete som ett mervärde för projektet: kompetens, kulturer, perspektiv från människor med olika bakgrund, en flerfaldig marknad och synligheten på exportsidan inte att glömma.

– Det är häftigt fint att finländska aktörer får nya perspektiv på yrkesmässighet och samtidigt på internationalisering. Jag hoppas att vi efter detta mentorstödsprojekt kommer att ha fler och högre uppskattade proffs på förmedlingsnivån som kan hjälpa aktörer inom den kreativa branschen, planerar Immonen.

I fortsättningen kommer Manager's Forum Finland och European Music Managers Alliance att hålla ett öga på de förändringar som den nya programperioden för Kreativa Europa medför och ta med idéerna för nästa projekt på dagordningen.

 

Text: Laura Mettälä 

Projektet European Music Managers Mentorship Activation

  • EMMMA är ett projekt med delfinansiering av EU:s program Kreativa Europa, som pågår åren 2019–2020.
  • Projektet erbjuder mentorstöd och master class-kurser för musikmanagers som är i början av sin karriär.
  • I projektet deltar fem partner från fem europeiska länder. Projektet koordineras av Manager’s Forum Finland.