Uutinen

OECD:n Education at a Glance: Suomessa ammatillinen koulutus houkuttelee kaiken ikäisiä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Tilastot
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan Education at a Glance -indikaattorijulkaisunsa. Julkaisussa tarkastellaan mm. OECD:n jäsenmaiden ja eräiden partnerimaiden koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia, koulutuksen ja opetuksen järjestämistä sekä korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä. Tämän vuoden erityisteemana oli ammatillinen koulutus. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2018.
Kaksi miestä opiskelijakirjaston sohvalla lukemassa. Taustalla muita pöydän ääressä.

Suomi herättää kansainvälisessä vertailussa huomiota ammatillisen koulutuksen korkealla osallistumisasteella, joka on 72 % kaikesta toisen asteen koulutuksesta. OECD-maissa vastaava luku on 42 %. Suurin selittävä tekijä erolle on se, että Suomessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelee sekä ensimmäistä perusopetuksen jälkeistä tutkintoaan suorittavia nuoria että aikuisia, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja kehittää taitojaan vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Monessa muussa maassa ammatillinen koulutus on lähinnä nuorten kouluttamista työmarkkinoille.

Education at a Glance -raportti sisältää vuosittain vaihtuvan teeman lisäksi säännöllisesti toistuvia perusindikaattoreita. Tämän vuoden raportissa käytiin läpi myös koronapandemian vaikutuksia koulutukseen ja oppimiseen.