Nyheter

OECD:s Education at a Glance: I Finland lockar yrkesutbildningen människor i alla åldrar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Statistik
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga rapport där man jämför olika utbildningssystem, Education at a Glance. I publikationen granskas bland annat uppgifter om utbildningsnivån, deltagandet i utbildning, utbildningens kostnader, anordnandet av utbildning och undervisning samt antalet högskoleutbildade och deras sysselsättningsgrad i OECD:s medlemsländer och enskilda partnerskapsländer. Det särskilda temat för årets jämförelse var yrkesutbildningen. Uppgifterna är i huvudsak från år 2018.
Kaksi miestä opiskelijakirjaston sohvalla lukemassa. Taustalla muita pöydän ääressä.

I den internationella jämförelsen väcker Finland uppmärksamhet med det höga deltagarantalet inom yrkesutbildning, som uppgår till 72 procent bland alla utbildningsformer på andra stadiet. Motsvarande siffra i OECD-länderna är i genomsnitt 42 procent. Den faktor som mest förklarar den stora skillnaden är att det i den grundläggande yrkesutbildningen i Finland deltar både unga som avlägger sin första examen efter den grundläggande utbildningen och vuxna som vill uppdatera sin kompetens och utveckla sina färdigheter så att de svarar mot behoven inom arbetslivet. I många andra länder handlar yrkesutbildningen främst om att unga utbildar sig för att komma ut på arbetsmarknaden.

Förutom ett särskilt tema som varierar varje år innehåller rapporten Education at a Glance också indikatorer som regelbundet följs upp på årlig basis. I årets rapport granskas även coronapandemins inverkan på utbildningen och lärandet.