Uutinen

Opetushallituksen organisaatio muuttuu 1.1.2021

Ajankohtaista
Opetushallitus on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017, jolloin Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistettiin uudeksi virastoksi.
Opetushallitus

Uuden Opetushallituksen organisoitumisen mallia on tarkasteltu ja kehitetty yhdistymisestä lähtien koko henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Virastossa siirryttiin toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävään päätoimintomalliin vuonna 2019 ja mallia on käyty läpi uudelleen nyt, kun johtajien 4-vuotiset kaudet ovat päättymässä vuoden 2020 lopussa. 

- Organisaatiomme ja johtamismallimme kehittämisen punaisena lankana on ollut se, minkälaisella rakenteella ja toiminnalla saamme edistettyä vaikutustavoitteitamme ja tuettua koko talon toimintaa yhtenäisenä organisaationa parhaiten, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kuvaa.

Tarkastelun jälkeen päädyttiin siihen, että Opetushallituksen toimintaa johdetaan 1.1.2021 alkaen viiden päätoiminnon kautta, joita ovat

  • Kokonaisjohtaminen: pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
  • Asiakkuudet ja tieto: johtaja Paula Merikko
  • Oppiminen ja kansainvälistymisen tuki: johtaja Anni Miettunen
  • Vaikuttavuus ja kansainvälisten asioiden koordinaatio: johtaja Samu Seitsalo
  • Mahdollistajapalvelut: johtaja Mikael Mantila

Johtajista uutena aloittaa Paula Merikko. Viraston johtotiimin jäseninä toimivat vuoden 2021 alusta päätoimintojen johtajien lisäksi ruotsinkielisen koulutuksen johtaja Kurt Torsell, kehitysjohtaja Reetta Niemelä, viestintäpäällikkö Aino Likitalo, opetusneuvos Anneli Rautiainen kokeilut ja kehittäminen -toiminnosta sekä henkilöstön edustaja, opetusneuvos Marjaana Manninen.

Muutos aikaisempaan on se, että ennen erillisinä päätoimintoina vahvasti asiakkuuksien kehittämiseen liittyvät Asiakkuudet ja Tieto yhdistetään. Lisäksi kansainvälisten asioiden koordinaatiota ja tukea vahvistetaan, jotta Opetushallitus pystyy vastaamaan entistä paremmin koko ajan kasvaviin toiveisiin ja odotuksiin kansainvälisyyden edistämisen osalta. Muutos ei vaikuta viraston tehtäviin.

Organisoitumisen mallin perusta on se, että viraston johtotiimi johtaa organisaatiota yhtenä kokonaisuutena ja vahvistaa yhteistyötä kaikkien organisaation toimintojen välillä. Asiakysymyksissä vastuu on yksiköiden päälliköillä.

- Päätoiminnot eivät ole perinteinen yksikkö- tai osastojako, vaan ne edustavat erilaisia näkökulmia koko organisaatioon. Kaikki päätoimintojen johtajat johtavatkin koko organisaatiota omaan vastuualueeseensa peilaten. Uskon vahvasti, että nyt terävöitetty organisaatiomallimme auttaa meitä tekemään työtämme entistäkin vaikuttavammin, Olli-Pekka Heinonen sanoo.

Opetushallituksen johtokuntaa on kuultu sekä johtamismallin että nimitysten osalta ennen päätöksiä.