Uutinen

Opetushallitus rakentaa uuden palvelun oppivelvollisuuden valvontaan

Ajankohtaista Oppivelvollisuuden laajentaminen
Osana hallituksen esittämää oppivelvollisuuden laajentamista Opetushallitus kehittää uutta sähköistä palvelua oppivelvollisuuden seurantaan ja valvontaan. Uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Hallitus on esittänyt oppivelvollisuuden jatkamista 18 ikävuoteen asti. Tätä uudistusta varten Opetushallitus rakentaa uuden sähköisen palvelun, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Uusi palvelu rakennetaan virkailijan Opintopolun kokonaisuuden yhteyteen.

Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. Oppivelvolliselle ja tähän huoltajalle tarjotaan näkymä omiin tietoihin

Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle, jotta oppivelvollisen osalta on koko ajan olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista.

Valpas otetaan käyttöön vaiheittain

Valpas-palvelu valmistuu ja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. Perusopetuksen järjestäjän (mukaan lukien oppilaanohjaajan valvontanäkymät) sekä asuinkunnan tarvitsemat osat valmistuvat kevään ja kesän 2021 aikana. Toisessa vaiheessa valmistuvat nivelvaiheen, kansanopistojen ja toisen asteen koulutusten järjestäjien tarvitsemat osat. Näiden valmistumisaikataulu on arvioitu kesäksi ja syksyksi 2021.

Opetushallitus valmistautuu tarjoamaan keväästä 2021 alkaen ohjeita ja koulutusta uuden palvelun käyttöönoton tueksi. 

Opetushallitus valmistautuu tukemaan laajentamisen toteutuksessa

Oppivelvollisuuden laajentamisen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Opetushallitus on valmistautunut tarjoamaan koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille ohjeita ja tukimateriaalia uuden lain mukaan toimimisesta heti alkuvuodesta 2021. Valmistaudumme myös järjestämään kevään mittaan erilaisia webinaareja ja koulutuksia aiheesta. Aiheeseen liittyvä aineistomme kootaan sivulle oph.fi/oppivelvollisuudenlaajentaminen ja niiden julkaisusta kerrotaan vielä erikseen.