Nyheter

Utbildningsstyrelsen skapar en ny tjänst för att följa upp läroplikten

Aktuellt Utvidgandet av läroplikten
Som en del av regeringens förslag om den utvidgade läroplikten utvecklar Utbildningsstyrelsen en ny elektronisk tjänst för uppföljningen och tillsynen av läroplikten. Avsikten är att den nya tjänsten ska tas i bruk år 2021.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Regeringen har föreslagit att läroplikten ska utvidgas till 18 års ålder. För den här reformen skapar Utbildningsstyrelsen en ny elektronisk tjänst (Valpas), där tjänsteinnehavarna som övervakar fullföljandet av läroplikten kan följa upp den ungas situation under hela läropliktens gång. Den nya tjänsten blir en del av den helhet som Studieinfo bildar.  

Via Valpas kan tjänsteinnehavarna som övervakar läroplikten kontrollera uppgifter som gäller den läropliktigas ansökan till utbildning, studierätter och utbildningens avgiftsfrihet. Via tjänsten kan man också ge den information som behövs för nästa aktör som ingår i ansvarskedjan samt lägga till uppgifter om att läroplikten avbrutits. Den läropliktiga och vårdnadshavaren kommer att få möjlighet att via en separat vy granska de egna uppgifterna. 

Syftet med Valpas-tjänsten är att stödja de ansvariga aktörerna. Via tjänsten strävar man efter att följa upp den läropliktiga så att det hela tiden finns en handlednings- och tillsynsaktör som övervakar hur den läropliktigas läroplikt uppfylls.

Valpas tas i bruk stegvis 

Valpas-tjänsten färdigställs och tas i bruk stegvis. De delar i tjänsten som anordnaren av grundläggande utbildning (inklusive studiehandledarens vy) samt den läropliktigas hemkommun behöver blir klara under våren och sommaren 2021. I det andra skedet färdigställs delarna som behövs för anordnarna av övergångsskedets och folkhögskolornas utbildningar samt utbildning på andra stadiet. De här beräknas vara klara under sommaren och hösten 2021. 

Utbildningsstyrelsen förbereder sig för att från och med våren 2021 ge anvisningar och handledning för ibruktagandet av den nya tjänsten. 

Utbildningsstyrelsen förbereder sig för att stödja genomförandet av den utvidgade läroplikten

Målet är att den utvidgade läroplikten träder i kraft den 1 augusti 2021. Utbildningsstyrelsen har förberett sig för att genast i början av 2021 erbjuda utbildningsanordnarna samt skolorna och läroanstalterna anvisningar och stödmaterial för hur man ska gå till väga enligt den nya lagen. Vi förbereder oss också för att under våren ordna olika webbinarier och fortbildningar kring temat. Vårt material som berör den utvidgade läroplikten publiceras på sidan oph.fi/sv/utvidgadelaroplikten  och vi informerar även separat då vi publicerar olika material.