Uutinen

Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu etenee – valmistaudumme ohjeistamaan ja tukemaan

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Oppivelvollisuuden laajentaminen
Oppivelvollisuuden laajentamisen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Varaudumme tukemaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä uudistuksessa tukimateriaalein ja koulutuksin.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Valtioneuvosto antoi torstaina 15.10. eduskunnalle hallituksen esityksen oppivelvollisuutta jatkamisesta 18 ikävuoteen asti. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Se koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä.

Jos hallituksen esitykseen sisältyvät lait vahvistetaan, julkaisemme heti alkuvuodesta opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille ohjeita ja tukimateriaalia uuden lain mukaan toimimisesta.  Valmistaudumme myös järjestämään kevään mittaan erilaisia webinaareja ja koulutuksia aiheesta. Aiheeseen liittyvä aineistomme kootaan sivulle oph.fi/oppivelvollisuudenlaajentaminen ja niiden julkaisusta kerrotaan vielä erikseen.

Opinnoista maksuttomia, ohjausta vahvistetaan

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä toisen asteen koulutuksesta tulisi laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta. Jatkossa opetus ja päivittäinen ruokailu (kuten nykyisinkin), opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä työvälineet, -asut ja –aineet sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta olisivat opiskelijalle maksuttomia. Myös vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat olisivat maksuttomia toisella asteella.

Myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuus ohjaukseen vahvistuisi. Perusopetuksen järjestäjän tulisi järjestää tehostettua ohjausta 8. ja 9. luokan oppilaille ja opiskelijan aloitettua toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyisi lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Jos joku perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, vastuu siirtyisi kunnalle.

Opetushallitus valmistelee uusia opetussuunnitelman perusteita

Hallituksen esityksen mukaan kansanopistojen pitkistä linjoista tulisi yksi mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutta. Valmistelemme tähän koulutukseen opetussuunnitelman perusteita, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021. Luonnos opetussuunnitelman perusteiksi on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja perusteet julkaistaan vuodenvaihteessa, jos laki on vahvistettu. Julkaisemme pian tämän jälkeen myös tukimateriaalia ja järjestämme koulutuksia paikallisten opetussuunnitelmien teon tueksi.

Myös nivelvaiheen koulutuskokonaisuus on tarkoitus uudistaa uuden lain myötä, ja uuden koulutuskokonaisuuden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) yhdistetään perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Valmistelemme myös tätä koulutusta varten opetussuunnitelman perusteita. Niiden luonnokset julkaistaan kommentoitavaksi vuoden 2021 alussa.