Uutinen

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Oppivelvollisuuden laajentaminen
Luonnosta kansanopistoissa oppivelvollisille tarjottavan vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista voi kommentoida lausuntopalvelu.fi:ssä 13.10.-6.11.2020.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Opetushallitus julkaisi luonnoksen kansanopistoissa oppivelvollisille tarjottavan vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista verkkosivuillaan 7.9.2020. Perusteita on työstetty saatujen kommenttien perusteella ja nyt luonnos on lausuntokierroksella. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:ssä 13.10.-6.11.2020.

Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelman perusteita osana hallituksen esittämää oppivelvollisuuden laajentamista. Valmistellut perusteet tulevat voimaan, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Hallituksen esityksen mukaan kansanopistojen tarjoamat opinnot olisivat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Kansanopistokoulutukselle ei ole tällä hetkellä olemassa kansallisia opetussuunnitelman perusteita. Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos on valmisteltu yhteistyössä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden ja oppilaitosten sekä niitä edustavien kanssa. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset.

Jotta opetussuunnitelman perusteet palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen arkea, toivotaan myös lausuntokierrokselta runsaasti palautetta. Lausuntopyynnöt on kohdistettu erityisesti tietyille tahoille kuten kansanopistojen ylläpitäjille, Kuntaliitolle ja opettajia edustaville järjestöille, mutta myös muut voivat yhä kommentoida perusteluonnosta.

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta suunnitellussa aikataulussa, perusteet julkaistaan vuodenvaihteessa. Paikalliset opetussuunnitelmat on tarkoitus laatia kevään 2021 aikana, ja perusteet tulisivat voimaan uuden koulutuksen käynnistyessä 1.8.2021.

Osana oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua Opetushallituksessa valmistellaan uusia opetussuunnitelman perusteita myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.

Lisätietoa

Yksikön päällikkö Leena Nissilä, 029 533 11 55, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen , 029 533 1782, etunimi.sukunimi [at] oph.fi