Uutinen

Saamelaisten kansallispäivänä on hyvä hetki käsitellä saamelaiskulttuuria kouluissa

Ajankohtaista Perusopetus
Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2. Kansallispäivä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua saamelaisiin EU-alueen ainoana alkuperäiskansana. Opetuksen tueksi on tarjolla muun muassa uusi mobiilipeli ja tietovisa.
Saamenliput liehumassa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa linjataan, että koulu oppivana yhteisönä tuo esiin saamelaiskulttuurin merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Kouluyhteisössä tulee tunnistaa, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus.

– Eri yhteyksissä on käynyt ilmi, että suomalaisten tietopohja saamelaisista on vaihteleva. Tästä syystä asiaa on haluttu opetussuunnitelman perusteissa vahvistaa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Uusi mobiilipeli opettaa saamelaisuudesta

Uusi mobiilipeli ´Sukellus saamelaiskulttuuriin´ auttaa oppimaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista ja se käsittelee mm. saamelaisten historiaa, nykypäivän ilmiöitä ja henkilöitä, saamenpukua, kulttuurista omimista sekä perinteisiä elinkeinoja. Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu peli sisältää perustietojen lisäksi soveltavia ja syventäviä harjoituksia. Peli kannustaa nuoria toimimaan itse, luomaan aiheesta omia mielipiteitä ja keskustelemaan niistä yhdessä toisten nuorten kanssa. Pelin julkaisi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto yhdessä Nuorten Akatemian kanssa.

Oppilaitoksissa voidaan hyödyntää myös valmista saamelaisaiheista tietovisa-aamunavausta sekä Dihtosis-menetelmäpakkaa jonka avulla opettaja voi itse vetää saamelaisaiheisen työpajan tai oppitunnin. Nuorten Akatemiasta voi myös tilata Dihtosis-kouluvierailuja kevätlukukaudelle.

Saamelaiset ovat EU-alueen ainoa alkuperäiskansa

Saame voi olla koulun opetuskieli, äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine sekä valinnaisen vieraan kielen oppiaine. Kaikissa kolmessa saamen kielessä on mahdollista suorittaa äidinkielen ja vieraan kielen kokeet ylioppilastutkinnossa. Perusopetuslaki velvoittaa, että saamelaisten kotiseutualueella asuvien ja saamea osaavien oppilaiden opetus annetaan pääosin saamen kielellä. Saamelaisten kotiseutualue käsittää Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat sekä Sodankylän kunnan pohjoisosasta Lapin paliskunnan alueen. Saamelaiskielistä puhutaan Suomessa kolmea: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.

Enemmistö saamelaislapsista ja -nuorista asuu nykyään muualla Suomessa kuin saamelaisten kotiseutualueella. Syksyllä 2018 Helsingin Pasilan peruskoulussa käynnistyi ensimmäinen kotiseutualueen ulkopuolinen pohjoissaamea opetuskielenään käyttävä luokka. Kaksikielistä saame-suomi-opetusta annetaan esi- ja alkuopetuksen ryhmässä. Samaan aikaan käynnistyi myös saamen kielten (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) kolmevuotinen etäopetushanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttavat Utsjoen kunta ja Saamelaiskäräjät. Saamelaisten kotiseutualueen kunnat järjestävät saamenkielisen perusopetuksen lisäksi saamenkielistä kielikylpyopetusta ja saamen vieraan kielen opetusta. Saamen kielten ja saamenkielistä opetusta saa kuluvana lukuvuonna yhteensä lähes 750 oppilasta, joista noin 200 saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus tukevat ja rahoittavat eri tavoin saamenkielistä oppimateriaalityötä, saamelaista kulttuuri- ja järjestötoimintaa, varhaiskasvatusta, nuorisotyötä sekä saamen kielten ja saamenkielistä opetusta.

– Tänä vuonna olemme panostaneet erityisesti Oktavuohta-sivuston laajentamiseen siten, että se tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden esitellä saamelaisia ja kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saaman kieltä eri ikäisten oppilaiden kanssa ja eri oppitunneilla, vinkkaa opetusneuvos Leena Nissilä.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen tervehdys saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2020

Lisätietoja:

Opetushallitus:

Opetusneuvos Leena Nissilä, etunimi.sukunimi@oph.fi, 029 533 1155

Opetusneuvos Susanna Rajala, etunimi.sukunimi@oph.fi, 029 533 1129

Saamelaiskäräjät, koulutus- ja oppimateriaalitoimisto: Ulla Aikio-Puoskari, etunimi.sukunimi@samediggi.fi, 010 8393 112

Saamelaiskäräjät, nuorisoneuvosto: Elli-Marja Hetta, etunimi.sukunimi@samediggi.fi, 010 8393 134