Uutinen

Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto tekevät selvityksen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuudesta

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Johtaminen ja hallinto
Sivistystyönantajat, Opetushallitus ja Kuntaliitto selvittävät laajassa kyselyssä kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuutta. Selvitys tehdään syksyllä 2020. Tutkimuksellisena kumppanina toimii Helsingin yliopisto.
Suurennuslasi tilastopiirakan päällä

Kyselytutkimuksen avulla on tarkoitus selvittää, minkälainen on suomalaisten kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajien esimiesidentiteetti muuttuvassa toimintaympäristössä ja minkälaista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen tarvitaan. Samalla kootaan näkemyksiä johtamisesta, koettuja mahdollisuuksia toimia esimiehenä ja johtajana, koettua tuen tarvetta sekä näkemyksiä esimiesuramahdollisuuksista ja ajatuksia muutoksen johtamisesta. Lisäksi selvitetään ajankohtaisena aiheena kokemuksia etätyön johtamisesta.

Kohderyhmänä ovat kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla toimivat johtajat ja esimiehet varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa. Tulokset julkistetaan loppusyksyllä 2020.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Teemu Hassinen p.050 5627004, Sivistystyönantajat
  • Ekonomisti Harri Hietala p.0500 789906, Sivistystyönantajat
  • Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p.029 533 1525, Opetushallitus
  • Kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki p.+358 9 771 2053, Kuntaliitto