Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför utredning om ledarskapet inom fostran, utbildning och forskning

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Ledning och förvaltning
Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en omfattande enkät för att kartlägga ledarskapet inom området för fostran, utbildning och forskning. Utredningen genomförs på hösten 2020. Som samarbetspartner medverkar Helsingfors universitet.
Suurennuslasi tilastopiirakan päällä

Syftet med enkätundersökningen är att utreda hur den finländska chefsidentiteten ser ut inom området för fostran, utbildning och forskning i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras, samt hurdant stöd det behövs för att utveckla ledarskapskompetensen. Samtidigt vill man få information om olika synpunkter på ledarskap, vilka möjligheter man upplever att det finns att arbeta som förman och ledare, vilka stödbehov det förekommer samt hurdana synpunkter det finns på möjligheterna att göra chefskarriär och vilka tankar man har på förändringsledarskap. Därtill utreder man vilka erfarenheter det finns av ledarskap inom distansarbete som även är ett aktuellt tema.

Enkäten riktar sig till ledare och chefer som arbetar inom området för fostran, utbildning och forskning, antingen inom småbarnspedagogiken, vid skolor, läroanstalter, högskolor eller inom bildningsväsendet. Resultatet publiceras i slutet av hösten 2020.

Ytterligare information:

  • Verkställande direktör Teemu Hassinen, tfn 050 5627004, Bildningsarbetsgivarna
  • Ekonom Harri Hietala, tfn 0500 789906, Bildningsarbetsgivarna
  • Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, Utbildningsstyrelsen
  • Utvecklingschef Irmeli Myllymäki tfn +358 9 771 2053, Kommunförbundet