Uutinen

Tuunaamoista tukea paikalliseen LOPS-työhön

Ajankohtaista Lukiokoulutus
Lukioiden uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2021. Opetushallitus tukee talvikaudella 2020-2021 paikallista opetussuunnitelmatyötä. Kaikille yhteiset opetussuunnitelman perusteet edistävät opetuksen yhdenvertaisuuden toteutumista koko maassa.
Ylioppilaat juhlassa

Opetushallituksen lukiokoulutuksesta vastaavat asiantuntijat järjestävät paikallisen lukion opetussuunnitelma- eli LOPS-työn tueksi sarjan LOPS-tuunaamoja talvikaudella 2020-2021. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tilaisuus kysyä ja keskustella lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2019 liittyvistä asiakokonaisuuksista. 

Tuunaamoissa voi esittää kysymyksiä suoraan Opetuhallituksen asiantuntijoille ja keskustella yhdessä esimerkiksi lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 keskeisistä ratkaisuista, opintojaksojen arvioimisesta ja perusteissa käytetyistä käsitteistä. 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 edistää lukiolain mukaista lukiokoulutuksen tarkoitusta tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukion opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen lukiokoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen, elämänhallintaan ja vastuulliseen vaikuttamiseen.