Uutinen

Uudet lukutaidot -ohjelmassa laaditaan kuvaukset digitaitojen opettamisen tueksi

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
Opetushallituksessa on käynnissä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, jolla vahvistetaan lasten ja nuorten digiosaamista varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Ensi vuoden alkupuolella valmistuvat pedagogisen toiminnan kuvaukset ja oppilaan osaamisen osoittamisen kuvaukset digitaitojen opettamisen tueksi.
Tyttö käyttää oppitunnilla kännykkää

Uudet lukutaidot -ohjelmalla vahvistetaan oppijoiden tasa-arvon toteutumista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että lapsi ja nuori osaa toimia digitaalisissa ympäristöissä sujuvasti. Taustalla on tutkimuksista ja selvityksistä saatu tieto siitä, että kuntien ja koulujen välillä on merkittäviä eroja siinä, millä tavalla tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa sekä ohjelmoinnin osaamista opetetaan.

Kehittämisohjelma toteutetaan yhteistyönä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa, joka vastaa medialukutaidon ja ohjelmoinnin kuvausten valmistelun koordinoinnista. Opetushallitus vastaa kehittämisohjelmassa tieto- ja viestintäteknologian osaamiskokonaisuudesta.

Opettajille ja opetuksen järjestäjille digitaitojen opettamista tukevaa sisältöä

Varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle julkaistaan hyvän pedagogisen toiminnan kuvaus, jossa on konkreettisesti kuvailtu tieto- ja viestintäteknologian, medialukutaidon ja ohjelmoinnin edistämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Perusopetukselle julkaistaan oppilaan hyvän ja edistyneen tieto- ja viestintäteknologisen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin osaamisen kuvaukset vuosiluokkakokonaisuuksittain.

Kuvausten tavoitteena on tukea voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamista. Tavoitteena on, että julkaistavat kuvaukset tuovat opettajille konkreettisen tuen ja helpotusta päivittäiseen digitaitojen opetukseen.

Työ etenee laajassa yhteistyössä

Kuvauksia on ollut mukana tuottamassa asiantuntijoista kootut projektiryhmät. Lisäksi olemme koonneet opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä paikallisia tvt-asiakirjoja ja linjauksia sekä jo käytössä olevia osaamisen kuvauksia.

Seuraavaksi saamme kuvauksiin kommentteja opettajilta varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja perusopetuksesta sekä digiopetuksen asiantuntijoilta kunnista. Opetusteknologia-alan yritysten kanssa keskustelemme pedagogisesti laadukkaiden digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä. Työskentely on jo avattu Miro-alustalla.

Kuvaukset julkaistaan alkuvuonna 2021 ja niiden pilotointiin voi hakea valtionavustusta lukuvuodelle 2021-2022. Oppilaan digiosaamisen kuvaukset syntyvät yhteistyönä, jossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjillä, opettajilla ja oppilailla on merkittävä rooli.

Oletko kiinnostunut kehittämisohjelmasta? Kysy lisätietoa:

Päivi Leppänen ja Alexandra Nordström

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi