Uutinen

Valtakunnallinen kysely selvittää nuorten valmiuksia yrittäjyyteen

Ajankohtaista Perusopetus
Millaisia valmiuksia tämän päivän nuorilla on yrittäjyyteen? Tätä aletaan kartoittaa valtakunnallisella kyselyllä, Ysimittarilla.
Kuvituskuva. Nainen tekee etätöitä.

Tutkimus selvittää erityisesti sitä, miten nuoret suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä ja millaisia käsityksiä heillä on omista yrittäjyyteen liittyvistä tiedoistaan ja taidoistaan.

Tutkimus on suunnattu yhdeksännen vuosiluokan oppilaille ja se toteutetaan kolmena perättäisenä vuotena. Ensimmäisen kerran kyselyyn vastaavat nykyiset ysiluokkalaiset syksyn 2020 aikana.

– Nuorten yrittäjyysvalmiuksia ei ole koskaan aiemmin selvitetty tässä mittakaavassa. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa siitä, miten suomalainen uraauurtava yrittäjyyskasvatus näkyy nuorten tiedoissa, taidoissa ja asenteissa, kertoo tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista.

Tukea yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen

Kyselyllä selvitetään muun muassa nuorten käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyydestä. Oppilailta kysytään, voisivatko he nähdä toimivansa yrittäjänä tulevaisuudessa tai kokevatko he saaneensa riittävästi tietoa yrittäjyydestä koulussa.

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa monella eri tavalla koulutuksen kehittämisessä. Vastauksista voidaan saada vinkkejä vaikkapa siihen, miten opettajankoulutuksessa olisi hyvä huomioida yrittäjyyskasvatus.

– On mielenkiintoista myös nähdä, onko Suomessa alueellisia eroja nuorten käsityksissä heidän omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tai voidaanko esimerkiksi toisen asteen yrittäjyyskasvatusta kyselyn perusteella kehittää, kun opimme lisää siitä, minkälaisilla yrittäjyysvalmiuksilla peruskoulun jälkeen toiselle asteelle tullaan. Emme varmasti vielä tiedä edes murto-osaa kaikista niistä mahdollisuuksista, joita tämän kyselyn tulokset aikanaan luovat, Raappana jatkaa.

Yrittäjyysvalmiudet ovat tulevaisuusvalmiuksia

Koulut päättävät itsenäisesti kyselyn toteutuksesta.

Kyselystä, sen sisällöstä ja tietojen käsittelystä vastaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Tutkimuksen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kannustavat osaltaan kouluja osallistumaan kyselyyn ja täydentämään näin yhteistä tilannekuvaa suomalaisnuorten yrittäjyysvalmiuksista.

– Maailmaa muuttuu jatkuvasti. Muutoksen nopeus ja sen moninaisuus tekevät tulevaisuuden ja tulevaisuuden työelämän tarpeiden ennakoimisesta yhä haastavampaa. Yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat hyviä tulevaisuustaitoja kaikille, tähtäsi sitten yrittäjäksi tai ei, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toteaa.

– Jatkuvalla oppimisella on tärkeä rooli yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistamisessa. Taidoille luodaan hyvä pohja opinpolun aikana, ja tiedot sekä taidot täydentyvät eri elämänvaiheissa. Kyselyn avulla voimme saada yhä tarkempaa tietoa siitä, miten koulutusta voidaan kehittää niin, että se vastaisi vielä nykyistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ysimittari

  • Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa luvan tietojensa tallentamiseen LUT-yliopiston hallinnoimaan tietokantaan. Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen vastaajan tietoja, eikä vastaajasta tallenneta yksilöitäviä tietoja. Tietosuojarekisteriotteen voi tilata osoitteesta ysimittari [at] lut.fi.
  • Tutkimusetiikkaan ja sen arviointiin sovelletaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.
  • Lisätietoa tietojen käsittelystä, teknisestä ratkaisusta ja muista yksityiskohdista voit kysyä lisää kyselyn toteuttavilta tutkijoilta sähköpostiosoitteesta ysimittari [at] lut.fi.