Uutinen

Vanhojen päivän ohjelma suunniteltava turvallisuus huomioiden

Ajankohtaista Lukiokoulutus Koronavirus
Vanhojen päivä on yksi tärkeimmistä perinteistä lukioiden yhteisenä tapahtumana. Osa vanhojen päivää ovat vanhojen tanssit, joiden harjoittelu aloitetaan usein jo syksyllä.
Yksi ruusu vaalealla taustalla

Vanhojen päivä ja vanhojen tanssit ovat merkittävä yhteinen kokemus opiskelijoille ja opettajille sekä koko kouluyhteisölle. Sen vuoksi Opetushallitus kannustaa etsimään mahdollisuuksia toteuttaa yhteinen juhla sekä tanssit, vaikka perinteisiä toimintatapoja hankaloittaa koronaviruksen leviämisen estäminen OKM-THL-suosituksen mukaisesti, sillä perinteisissä pari- ja parinvaihtotansseissa ei toteudu suosituksen mukainen turvaväli. Toteutustavan päättää koulutuksen järjestäjä.

Vanhojen päivä ja siihen keskeisesti kuuluva vanhojen tanssit on toteutettu yleensä helmikuussa, penkkareiden jälkeisenä päivänä. Korona-pandemia voi jatkua myös keväälle 2021, mihin kannattaa varautua jo ennakkoon. Koulutuksen järjestäjän tulee kaikissa opetuksen järjestämismuodoissa ja olosuhteissa turvata opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siksi koulutuksen järjestäjän on mietittävä perinteistä poikkeavaa toteutustapaa niin, että valtakunnallisten että alueellisten viranomaisten suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi voidaan noudattaa vanhojen tanssien harjoittelussa ja esittämisessä.

OKM-THL-suosituksen lisäksi THL on antanut suosituksen myös kasvomaskin käytöstä toisen asteen koulutuksessa epidemian leviämisvaiheessa. Suositukset annetaan oppilaitosten osalta paikallisesti. Koulutuksen järjestäjän harkinnassa on, miten suositusta toteutetaan käytännössä. Epidemian eri vaiheita koskevia suosituksia on mahdollista ottaa käyttöön paikallisesti missä vaiheessa epidemiaa tahansa.

Vaihtoehtoisia toteutusmahdollisuuksia tansseihin sekä juhlaesitysten seuraamiseen

Paikallisia mahdollisuuksia harjoittelulle ja vanhojen päivän toteutukselle:

  • Koulutuksen järjestäjä voi harkintansa mukaan järjestää vanhojen tanssien sijasta jonkun muun projektiluonteisen tanssiesityksen, jonka harjoituksissa ja esityksessä turvavälejä voidaan noudattaa.
  • Harjoittelu voidaan suunnitella OKM-THL-suosituksien sekä paikallisten kasvomaskisuositusten mukaisesti riittävän pienissä ryhmissä ja askeleita harjoitellen 1-2 metrin etäisyyksin. Pari- ja parinvaihtotanssien sekä niiden otteiden harjoittelu ei ole mahdollista normaalilla tavalla OKM:n ja THL:n voimassa olevan suosituksen mukaisesti. On mahdollista, ettei tansseja voida toteuttaa keväälläkään perinteisesti paritanssien, jos suositukset etäisyyksien pitämisestä ovat silloin edelleen voimassa. 
  • Vanhojen tanssit ja niiden harjoittelu voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Harjoittelu voidaan aloittaa esimerkiksi myös 3. jaksolla 2. jakson sijaan sen hetken tilanteeseen sopivalla tavalla.

Vanhojen tanssien juhlintaan liittyy usein myös koulun nuoremmille oppilaille sekä huoltajille ja muille oppilaitoksen ulkopuolelta tuleville vieraille järjestettäviä juhlaesityksiä. Paikallisesti päätetään, miten juhlayleisölle järjestetään mahdollisuus osallistua tansseihin. Yksi vaihtoehto on tilaisuuden kuvaaminen ja lähettäminen luokkiin ja koteihin etäyhteyden avulla. Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella voidaan oppilaitoksen omalla päätöksellä rajoittaa.

Vanhojen päivän ohjelman sisällön suunnittelussa on syytä varautua myös siihen, että koronavirustilanne voi muuttua tulevien kuukausien aikana. Siksi ohjelma kannattaa suunnitella joustavaksi niin, että muutoksia voi tehdä toteutushetkellä voimassa olevan ohjeistuksen ja suosituksen mukaisesti.

Lisätietoa