Uutinen

Vapaan sivistystyön koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen haettavana lähes 14 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Rahoitus
Valtionavustusta jaetaan muun muassa henkilöstökoulutuksiin ja koulutuksen kehittämiseen. Haut ovat avoinna 20.1.–25.2.2020.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

Ensimmäistä kertaa on haettavana opintoseteliavustusta aikuisten työllistymis- ja työmahdollisuuksia vahvistavaan koulutukseen. Koulutusta tarjotaan aikuisille, jotka tarvitsevat lisää erityisesti perustaitoja työllistyäkseen tai jatkaakseen työelämässä. 

Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.  Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja tai jättää ne kokonaan perimättä opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.  

- Koska aikuisten osaamisessa on suuria eroja sekä työelämässä jatkamisen että työllistymisen näkökulmasta, on osaamistason nosto tarpeellista. Työelämän nopeassa muutoksessa tämä korostuu yhä enemmän. Tavoitteena on kehittää ja toteuttaa uusia käytännönläheisiä menetelmiä. Kysymys ei ole pelkästään erityisistä ryhmistä, vaan yksilöiden henkilökohtaisista osaamistarpeista, kertoo opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen.

Vapaan sivistystyön henkilökoulutuksiin jaettavalla valtionavustuksella halutaan tukea muun muassa aikuisten perustaitojen, digitaalisten taitojen sekä muiden työllistymistä ja työmahdollisuuksia vahvistavien taitojen opettamista sekä johtamista vapaassa sivistystyössä. Vapaan sivistystyön opintoja on tarkoitus voida hyödyntää lähitulevaisuudessa nykyistä paremmin sekä muissa opinnoissa, työelämässä että kansalaisyhteiskunnassa. Henkilökoulutukseen valtionavustuksen jaossa painotetaankin koulutuksia, jotka vahvistavat henkilöstön valmiutta tähän työhön.

Lisäksi tässä kevään haussa on haettavana avustusta kansalaisopistojen kehittämiseen sekä maahanmuuttajanuorten koulutukseen.

20.1.–25.2.2020 haettavissa olevat vapaan sivistystyön valtionavustukset

  • Opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 7 500 000 euroa
  • Laatu- ja kehittämisavustukset kansalaisopistoissa 1 099 000 euroa
  • Opintoseteliavustukset 2 216 000 euroa
  • Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutukseen (Nuorisotakuun opintoseteliavustukset) 1 903 000 euroa
  • Henkilöstökoulutus 1 000 000 euroa

Lisätietoa

Opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, 029 533 1782, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset.

Osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista järjestää lisäksi perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta.