Uutinen

Viidelle suomalaiskoululle eTwinning-koulu-nimike

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ eTwinning Kansainvälistyminen
Aktiivisesti eTwinningin parissa toimiville kouluille on kolmatta kertaa jaettu tunnustus. Suomesta Havukosken koulu Vantaalta, Kyrkbackens skola i Nagu Paraisilta, Kärpäsen peruskoulu Lahdesta, Lapin koulutuskeskus REDU Kittilästä ja Ylitornion yhteiskoulun lukio voivat nyt ylpeästi esittäytyä eTwinning-kouluina.
Lukiolaisia välitunnilla

eTwinning-koulu 2020–2021 -nimike myönnettiin yhteensä 2 139 eurooppalaiselle koululle. Nimikkeen saaneet koulut muodostavat johtavien eTwinning-koulujen eurooppalaisen verkoston, joka kannustaa muita kouluja kehittämään kansainvälistä toimintaansa. Koulut voivat käyttää nimikettä kaikissa esittely- ja markkinointimateriaaleissaan.

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka yhdistää kouluja, oppilaita ja opettajia ympäri Euroopan. eTwinningissä teet kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti.

Kotikansainvälisyyttä ammatillisen koulutuksen kentällä

Lapin koulutuskeskus REDUssa opettajana työskentelevälle Mari Jokelalle kotikansainvälisyys on tärkeä osa kansainvälisyyttä ja sitä voi hänen mukaansa hyvin edistää eTwinningin avulla. REDUlla oli eTwinning-koulu-nimike heti sen ensimmäisenä myöntövuonna 2018-2019 ja eTwinningin mahdollisuuksia halutaankin tuoda esille ammatillisen koulutuksen kentällä.

– Ammatillisella puolella eTwinning vaikuttaa olevan melko vähän tunnettu. Haluamme muuttaa tätä olemalla Suomessa edelläkävijä, Jokela kertoo.

Jokelan mielestä nimike antaa oppilaitokselle tunnustusta tehdystä kehittämistyöstä ja samalla se innostaa opettajia laajemminkin hyödyntämään eTwinning verkoston ja työkalujen mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä. Hyötynä Jokela pitää myös koulun tunnettuuden lisääntymistä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

– Olemme haluttu yhteistyökumppani, Jokela iloitse.

Työkalu digikaudelle nyt ja tulevaisuudessa

Kärpäsen peruskoulun opettajakuntaan kuuluvat Miia Kivistö, Esa Liukkonen, Ritva Metso, Päivi Myllymäki, Laila Riiheläinen ja Lea Smolander pitävät eTwinningin hyvinä puolina opettajien ideoiden vaihtoa, luovia ja eri oppiaineita yhdistäviä projekteja ja sitä, että oppilaiden digitaidot sekä kielitaito kehittyvät luontevasti projekteja tehdessä.

Opettajat näkevät työkalun oivallisena välineenä myös koronaepidemian aikaan.

– Näiden poikkeusaikojen myötä olemme oppineet käyttämään useita uusia sovelluksia. Tätä tietotaitoa pitäisi muistaa pitää yllä ja laajentaakin ns. normaalina aikana.  eTwinningissä voi hyödyntää uusia sovelluksia ja käyttää vanhoja tuttuja sovelluksia monipuolisesti, he arvioivat.

etwinning-koulu -nimikkeen hakuprosessi on kaksivaiheinen. Edellytyksinä on muun muassa, että koulun tulee olla rekisteröitynyt eTwinningiin vähintään kahden vuoden ajan ja koulussa tulee toimia vähintään kaksi aktiivista eTwinning-opettajaa. Seuraava mahdollisuus hakea nimikettä on vuodenvaihteessa.

eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Suomessa eTwinningiä käyttää noin 8 300 opettajaa ja koko Euroopassa noin 830 000 opettajaa.

Lisätietoa