Nyheter

Fem finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ eTwinning Internationalisering
Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för tredje gången blivit belönade. Havukosken koulu från Vanda, Kyrkbackens skola i Nagu från Pargas, Kärpäsen peruskoulu från Lahtis, Lapin koulutuskeskus REDU från Kittilä och Ylitornion yhteiskoulun lukio från Övertorneå kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. Kyrkbackens skola är den första svenskspråkiga skolan som fått titeln.
Lukiolaisia välitunnilla

Titeln eTwinning-skola 2020–2021 tilldelades totalt 2 139 europeiska skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, där de är möjligt att få inspiration till att vidareutveckla skolan. Skolorna kan använda titeln i alla sina presentations- och marknadsföringsmaterial.

eTwinning hör till EU:s Erasmus+ -program. eTwinning är ett nätverk och ett webbverktyg för internationalisering som för samman skolor, elever och lärare i Europa.

Internationalisering på hemmaplan på yrkesutbildningens fält

För lärare Mari Jokela, som arbetar vid Lapin koulutuskeskus REDU, är internationalisering på hemmaplan en viktig del av internationalisering och den kan enligt henne främjas mycket väl med eTwinning.  REDU fick titeln eTwinning-skola redan förstå året den beviljades det vill säga 2018–2019 och de vill nu lyfta fram möjligheterna med eTwinning på yrkesutbildningens fält.  

- Vid yrkesutbildningen verkar eTwinning vara ganska okänd. Vi vill ändra på detta genom att vara en föregångare i Finland, berättar Jokela.

Jokela anser att titeln ger läroanstalten erkänsla för utvecklingsarbete och samtidigt uppmuntrar flera lärare att utnyttja eTwinnings nätverk och verktyg för att utveckla sitt lärande. Jokela menar att skolan blir mer känd både i hemlandet och internationellt.

- Vi är en väldigt eftertraktad samarbetspartner, glädjer sig Jokela.

Ett verktyg för den digitala eran nu och i framtiden

Miia Kivistö, Esa Liukkonen, Ritva Metso, Päivi Myllymäki, Laila Riiheläinen och Lea Smolander, som hör till lärarkåren vid Kärpäsen peruskoulu, tycker att de bästa sidorna med eTwinning är att lärare kan utbyta idéer, göra kreativa projekt som kombinerar olika läroämnen och att elevernas digitala kunskaper och språkkunskaper utvecklas naturligt när de gör projekt.

Lärarna ser att eTwinning är ett ypperligt verktyg också vid coronaepidemin.

- Under undantagstillståndet har vi lärt oss att använda flera nya appar. Dessa kunskaper lönar dig sig att upprätthålla och utveckla också under den så kallade normala tiden. I eTwinning kan man dra nytta av nya appar och använda gamla bekanta appar mångsidigt, säger lärarna.

Ansökningsprocessen har två faser och villkoren är bland annat att skolan måste ha varit registrerad i eTwinning under minst två år och åtminstone två av skolans lärare ska jobba aktivt med eTwinning. Nästa möjlighet att söka blir i årsskiftet.

eTwinning främjar skolsamarbete med hjälp av ITK genom att erbjuda skolor stöd, verktyg och tjänster. Cirka 8300 lärare i Finland och cirka 830 000 lärare i Europa är registrerade i eTwinning.

Ytterligare information

  • Programansvarig Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387
  • Programansvarig Olga Lappi, puh. 029 533 1593