Uutinen

Vuoden parhaat eTwinning-projektit on nimetty

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ eTwinning
Suomen eTwinning-tiimi on palkinnut Kummun koulun Outokummussa ja Säynätsalon yhtenäiskoulun Jyväskylässä vuoden parhaina eTwinning-projektien toteuttajina. Palkituissa projekteissa toteutuvat kaikki onnistuneen eTwinning-projektin elementit.
Kuvituskuva, lapset katsovat tietokonetta opettajan kanssa

Molemmat palkitut projektit sisälsivät aktiivista oppilasosallistumista, luovaa ja monipuolista digityökalujen käyttöä, hienosti rakennetun ja hyvässä järjestyksessä olevan eTwinningissä käytössä olevan TwinSpace-verkkoympäristön, pedagogisia innovaatiota, paljon yhteistoimintaa sekä laadukkaan loppuarvioinnin.

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti. Suomessa parhaat eTwinning-projektit palkitaan vuosittain kansallisella palkinnolla. Voittajat pääsevät osallistumaan vuotuiseen eurooppalaiseen eTwinning-konferenssiin.

Jokainen lapsi on taiteilija

Kummun koulun We Are Art -projektissa haluttiin tukea lasten luovuuden kehittymistä ja tulevaisuustaitoja. Koulun oppilaat tekivät taiteellisia tehtäviä yhden lukuvuoden ajan. 

Projekti oli integroitu koulun opetussuunnitelmaan ja työtä tehtiin yli ainerajojen. Sen kautta haluttiin opettaa myös kestävän kehityksen tavoitteita, turvallisuutta netissä, oppilaiden oikeuksia sekä tekijänoikeuksia. Projektin myötä oppilaiden viestintätaidot, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja englanninkielentaidot kehittyivät, kertovat projektin vastuuopettajat Sonja Tukiainen ja Tuire Kokko.

Tehtävät vaihtelivat kuukausittain sisältäen eri taiteenlajeja musiikista runouteen, maalaustaiteesta kuvanveistoon ja esittävästä taiteesta arkkitehtuuriin. Oppilaat loivat kansainvälisen virtuaalisen taidemuseon, kestävän kehityksen taideaakkoset, runokokoelman, soittimia, logon sekä interaktiivisia tarinoita, jotka sisälsivät yhteiskunnallisia viestejä.

Kirjaimet ja numerot elämään

Säynätsalon yhtenäiskoulun Letters & Figures Alive -projektin tavoitteena oli parantaa oppilaiden luku-, kirjoitus- ja matemaattisia taitoja tukemaan ongelmien ratkaisua ja ajattelun kehittämistä.

Projekti toteutettiin oppilaskeskeisin työtavoin ja siitä rakennettiin laaja-alainen oppimiskokonaisuus. Yhteistyötä tehtiin koulun sisällä eri luokka-asteiden kesken ja projekti oli koko koulua yhdistävä kokemus, kuvailevat koordinoivat opettajat Merja Jokinen ja Ilona Peltola.

Oppilaat tekivät esittelyvideot, joista keskusteltiin TwinSpace-verkkoympäristössä. TwinSpacessa pidettiin virtuaalista lukupiiriä ja vinkattiin kirjoja. Kaikki lukivat Antoine de Saint-Exupéryn Pikku prinssin, josta tehtiin Quizizz-kilpailu. Teoksen teemojen pohjalta kirjoitettiin yhteistoiminnallisesti tarinoita verkkoon ja tarinoiden pohjalta harjoiteltiin ja toteutettiin näytelmä. Matematiikassa toteutettiin lukemiseen liittyvä tilastollinen tutkimus ja animoitiin ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuehdotuksia.

eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. Suomessa eTwinningiä käyttää yli 8 000 opettajaa ja koko Euroopassa yli 800 000 opettajaa.

Lisätietoa

  • Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi
  • Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, puh. 029 533 1593, olga.lappi [at] oph.fi