Nyheter

Årets bästa eTwinning-projekt har utsetts

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ eTwinning
Finlands eTwinning-team har belönat Kummun koulu i Outokumpu och Säynätsalon yhtenäiskoulu i Jyväskylä för årets bästa eTwinning-projekt. I de belönade projekten genomfördes alla delar som ingår i ett lyckat eTwinning-projekt.
Kuvituskuva, lapset katsovat tietokonetta opettajan kanssa

Bägge projekten byggde på ett aktivt deltagande bland eleverna, kreativ och mångsidig användning av digitala verktyg, en väl uppbyggd och organiserad TwinSpace-miljö som används digitalt inom eTwinning samt pedagogiskt kunnande, gemensam verksamhet och en högklassig slutvärdering av projektet.

eTwinning är ett nätbaserat verktyg och nätverk som EU:s Erasmus+-program finansierar för att främja internationalisering. eTwinning ger skolorna i Europa möjlighet att ha kontakt och samarbeta internationellt via digitala förbindelser. I Finland utser man varje år de bästa eTwinning-projekten. Vinnarna får delta i den årliga europeiska eTwinning-konferensen.

Varje barn är en konstnär

I projektet We Are Art som genomfördes av Kummun koulu ville man stödja barnens kreativa utveckling och deras färdigheter för framtiden. Skolans elever utförde under ett helt läsår olika uppgifter som berörde konst.

– Projektet hade inkluderats i skolans läsårsplan och arbetet genomfördes över läroämnesgränserna. Genom projektet ville man också lära eleverna om målen för hållbar utveckling, trygga förfaringssätt på nätet, elevernas rättigheter och om upphovsrätt. Projektet har utvecklat elevernas kommunikationsfärdigheter, samarbetsförmåga, kritiska tänkande, kreativitet och kunskaper i engelska, berättar projektets ansvariga lärare Sonja Tukiainen och Tuire Kokko.

Uppgifterna varierade varje månad och innehöll olika konstarter, från musik till poesi, från måleri till skulpturkonst och från scenkonst till arkitektur. Eleverna skapade ett internationellt och virtuellt konstmuseum, ett konstalafabet för hållbar utveckling, en diktsamling, instrument, en logotyp och interaktiva berättelser med samhällsrelaterade budskap.

Bokstäver och siffror får liv

I projektet Letters and Figures Alive som genomfördes av Säynätsalon yhtenäiskoulu var målet att förbättra elevernas läs- och skrivfärdigheter samt deras matematiska färdigheter för att stödja utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och tänkande.

– Projektet genomfördes med elevorienterade arbetssätt och utgjorde ett mångvetenskapligt lärområde. Man samarbetade mellan olika årskurser och projektet förde hela skolan samman, berättar lärarna Merja Jokinen och Ilona Peltola som koordinerat projektet.

Eleverna gjorde egna presentationsvideor som man diskuterade i den digitala TwinSpace-miljön. I TwinSpace-miljön höll man också virtuella läsecirklar och tipsade om böcker. Alla läste Antoine de Saint-Exupérys Lille Prinsen, som man sedan gjorde en Quizizz-tävling om. På basis av de teman som lyfts fram i boken skrev man i form av kollaborativt arbete olika berättelser som publicerades på nätet, och utifrån dem gjorde man en pjäs som eleverna övade på och uppförde. I matematikundervisningen genomfördes en statistiskundersökning om läsning och eleverna gjorde animationer över förslag på lösningar till problemlösningsuppgifter.

eTwinning främjar samarbetet mellan skolorna med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi genom att erbjuda dem stöd, verktyg och tjänster. eTwinning erbjuder också möjligheter till avgiftsfri fortbildning för lärarna. I Finland används eTwinning av fler än 8 000 lärare och i hela Europa av fler än 80 000 lärare.

Ytterligare information

  • Programsakkunnig Riikka Aminoff, tfn 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi
  • Programsakkunnig Olga Lappi, tfn 029 533 1593, olga.lappi [at] oph.fi