Tiedote

Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit julkaistu

Ajankohtaista Perusopetus Aikuiskoulutus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus on tarkentanut aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta julkaisemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit siirretään sellaisinaan paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ne otetaan oppilaitoksissa käyttöön 1.8.2021.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten opiskelija on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet aikuisten perusopetuksen aikana. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tukemalla opettajien arviointityötä.

Päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan se osaamisen taso, jolla opiskelija saa kyseisen arvosanan. Yhteisten kriteerien käyttäminen päättöarvioinnissa edistää erityisesti opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hakeutua jatko-opintoihin. Yhtenäisten arvioinnin periaatteiden ja käytänteiden avulla opetuksen järjestäjä pystyy paremmin seuraamaan arvioinnin periaatteiden toteutumista oppilaitoksissaan, mikä vuorostaan tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehittymistä.

Muutokset koskevat opiskelijan osaamisen arvioinnin selkiyttämistä. Ne eivät kohdistu itse opettamiseen tai oppimiseen. Opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät keskeiset sisällöt säilyvät näin ollen ennallaan.

Uudet kriteerit ovat osa laajempaa arvioinnin uudistamistyötä. Opetushallitus julkaisi päättöarvioinnin kriteerit lasten ja nuorten perusopetukseen vuoden vaihteessa, ja nyt vastaavat kriteerit on laadittu myös aikuisten perusopetukseen.

Opetushallitus julkaisi maaliskuussa 2020 määräyksen, joka muutti aikuisten perusopetuksen vuoden 2017 opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän oppimisen arviointiluvun (luku 7). Tällä saatettiin arvioinnin linjaukset ajan tasalle vastaamaan lasten ja nuorten perusopetuksen arvioinnin uudistettuja linjauksia.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. +358 29 5331524