Uutinen

Ensimmäiset uuden Erasmus+ -ohjelmakauden hakukierrokset käynnistyivät varovaisesti

Koulutus ja tutkinnot Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle EU:n nuoriso-ohjelmat Akkreditointi
Toukokuussa päättyneillä Erasmus+ -ohjelman ensimmäisillä hakukierroksilla jätettiin maltillisesti hakemuksia. Haettavana olivat avustukset oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen sekä yhteistyöhankkeisiin. Syksyn hakukierroksille jääneekin haettavaksi avustuksia pienimuotoisten kumppanuushankkeiden lisäksi myös liikkuvuuksiin.
Puukuutiot

 – Ensimmäinen hakukierros oli haasteellinen monella tapaa, toteaa opetusneuvos Mikko Nupponen Opetushallituksesta. 

 – Haku saatiin auki vasta varsin myöhään, ja hakuaika oli poikkeuksellisen lyhyt. Hakukierrosta sävytti lisäksi komission IT-järjestelmien keskeneräisyys. Se työllisti hakijoita. Molempia hakuja jouduttiin myös lykkäämään. 

Haasteista huolimatta KA2- eli yhteistyöhankehakemuksia saatiin kiitettävän paljon, 143 kappaletta. Liikkuvuus- eli KA1-hankkeita haettiin yhteensä 194 kappaletta. Normaalia vähäisempään määrään lienee syynä paitsi koronatilanteen aiheuttama epävarmuus myös se, että hakijoilla on yhä jäljellä käyttämätöntä liikkuvuusrahoitusta edellisiltä hakukierroksilta. 
– Kevään 2021 haku onkin nähtävä siirtymävaiheena, Nupponen toteaa.  

Liikkuvuustoiminnassa pääpaino akkreditoiduilla hankkeilla

Uudella ohjelmakaudella painotetaan pitkäjänteistä ja strategista liikkuvuutta. Tästä syystä akkreditointia laajennettiin korkeakoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta yleissivistävään ja aikuiskoulutukseen sekä nuorisoalalle. Tällöin toimijoille taataan jokavuotinen liikkuvuustoiminta. Viime syksyn ensimmäiset akkreditointihaut houkuttivatkin paljon suomalaisia hakijoita. Seuraava haku on tulossa ensi syksynä.  

Akkreditoitujen liikkuvuushankkeiden rahoituksen lisäksi nyt päättyneessä haussa oli mahdollista hakea lyhytkestoisia liikkuvuushankkeita, jotka mahdollistavat rajatumman liikkuvuustoiminnan. Tämä hankemuoto ei kuitenkaan vielä löytänyt yleisöään; mahdollisesti koronatilanteen takia.

Korkeakoulusektorille tulivat uutena hankemuotona monimuotoiset intensiivikurssit, joka kiinnostikin hakijoita runsaasti.  Ammatillisessa koulutuksessa puolestaan kiinnostusta herättivät uudet toiminnot kuten opiskelijoiden ammattitaitokisaosallistuminen, henkilöstölle suunnatut kurssit sekä globaali, Euroopan ulkopuolinen liikkuvuus. 

Eri kohderyhmien osallistumista tuetaan uudessa ohjelmassa entistä vahvemmin. Tämän mahdollistavaa osallisuustukea haettiinkin tänä keväänä selvästi aiempia vuosia enemmän. 

Kumppanuushankkeissa isoimpana teemana digitalisaation edistäminen 

Kumppanuushankehakemuksissa digitalisaatio löi tällä hakukierroksella teemana vahvasti läpi. Joukosta löytyy mielenkiintoisia hakemuksia, joissa paneudutaan esimerkiksi monimuoto-oppimiseen ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin.  Myös kestävä kehitys ja etenkin nuorisoalalla osallisuus näkyy hakemuksissa vahvasti. 

Uutena hanketyyppinä oli mahdollista hakea pienimuotoisia kumppanuushankkeita, jotka ovat pieniä, muutaman partnerin hankkeita. Näissä hankkeissa keskitytään hyvien käytänteiden vaihtamiseen. Seuraava pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakukierros on jo lokakuussa 2021.

Päätökset rahoitettavista hankkeista varmistuvat kesän aikana. Tiedotamme asiasta tarkemmin verkkosivuillamme. Tuloksia odottaessa kannattaa valmistautua syksyn hakukierroksiin! Viestimme tulevista hauista sekä verkossa että sosiaalisessa mediassa.