Uutinen

Erasmus+ -hanke vei oppilaat stratosfääriin ja opettajat meren taakse

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Ilmiöoppiminen ja teknologia muuttuvassa peruskoulussa -hankkeen ansiosta Pohjois-Savossa sijaitsevan Suininlahden koulun oppilaat pääsivät tekemään avaruustutkimusta ja opetushenkilökunnan jäsenet koulutuksiin ympäri Eurooppaa, jopa Euroopan kaukaisimmille merentakaisille alueille asti. Hankkeen ansiosta koulun kansainvälisyystoiminta on nyt suunniteltua, ja kansainvälisiä projekteja tehdään järjestelmällisesti.
Kuva on oppilaiden suunnittelemasta ja toteuttamasta "avaruusaluksesta" eli säähavaintopalloon rakentamasta tutkimuskeskuksesta käsin
Kuvassa on näkymä, joka on otettu oppilaiden kansainvälisessä yhteistyössä suunnittelemasta ja toteuttamasta "avaruusaluksesta" eli säähavaintopalloon rakentamasta tutkimuskeskuksesta käsin.

Osa siilinjärveläisen Suininlahden koulun oppilaista osallistui hiljattain poikkeukselliseen eurooppalaiseen tiedeprojektiin.

SpaceTEAM.eu-projektissa – joka oli yläkoululaisten valinnaisaine – muun muassa lähetettiin säähavaintopalloja stratosfääriin ja tehtiin ilmakehään liittyviä mittauksia. Projektiin kuului ryhmätyötä eri eurooppalaisten peruskoulujen kanssa sekä avaruustutkimukseen liittyviä vierailuja eri puolilla Eurooppaa.

Avaruusprojektia ei olisi syntynyt ilman vuosina 2017-2019 koulussa toteutettua Erasmus+-hanketta, jossa projekti ideoitiin ja opettajakontaktit löydettiin.

– ​SpaceTEAM.eu-projekti oli yksi Erasmus+ -hankkeemme merkittävimpiä tuloksia, sanoo yksi hankkeen yhteyshenkilöistä, Suininlahden koulun opettaja Riitta Hartikainen.

Kurssitarjontaa eri puolilla Eurooppaa

Suininlahden koulun Erasmus+ -hankkeessa tavoiteltiin kolmea pääasiaa: koulun kansainvälisyystoiminnan vakiinnuttamista, uuden teknologian parempaa hyödyntämistä opetuksessa ja ilmiöpohjaisen opetuksen kehittämistä.

– Halusimme nähdä, millä tasolla nämä asiat ovat muualla Euroopassa, löytää uusia näkökulmia omaan opetukseemme ja luoda koululle kansainvälisiä kontakteja, Hartikainen kertoo.

Erasmus+ -täydennyskoulutuksiin osallistui kattavasti eri aineiden opettajia, opinto-ohjaaja ja koulun johtoa. Hankkeen tavoitteisiin vastaavat kansainväliset koulutukset löytyivät Schooleducationgatewayn Teacher Academy -alustalta.

Kahden vuoden aikana opetushenkilöstö osallistui eri kokoonpanoilla 1–2 viikon mittaisiin koulutuksiin Leuvenissa, Ranskan Guadeloupella, Barcelonassa, Dubliniissa ja Firenzessa.

Koulutuksissa perehdyttiin muun muassa opetusteknologiaan ja kansainvälisten projektien johtamiseen, paikalliseen opettajantyöhön työn varjostaminen -menetelmällä, taiteen menetelmien käyttöön ilmiöoppimisessa sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa.

Koulutuksissa opittiin Hartikaisen mukaan paljon muutakin kuin kurssien sisältöä.

– Kurssiohjelmassa oli aina varattu aikaa kansainvälisen yhteistyön luomiselle. Meillä oli ainutlaatuisia mahdollisuuksia käydä paikallisilla kouluvierailuilla sekä tutustua alueiden erityispiirteisiin, kulttuuriin, ruokaan, historiaan sekä luontoon. 

– Oli yllätys, miten hieno ja monipuolinen kansainvälinen kokemus koulutuksista koulullemme saatiin.

Koululle tehtiin uusi kansainvälisyyssuunnitelma 

Riitta Hartikaisen mielestä suurin Erasmus+ -hankkeen tuoma anti olivat koulutuksista saadut opettajakontaktit eri puolille Eurooppaa.

– Tutustuimme erimaalaisiin opettajiin, joita kiinnostivat samat teemat kuin meitäkin, ja jo kurssien aikana aloimme pohtia ja käynnistää yhteisiä kansainvälisiä projekteja. Havaitsimme myös, että muualla Euroopassa opetuksessa on samat painopisteet ja ongelmat kuin meillä Suomessa.

Yksi merkittävimmistä yhteisprojekteista oli juuri hankkeen aikana aloitettu, Suininlahden koulun opettajien Mikko Laitisen ja Jani Piiroisen ideoima ja toteuttama SpaceTEAM.eu-oppilashanke, jossa oli mukana kouluja eri puolilta Eurooppaa.

Toinen merkittävä Erasmus+ -hankkeen tulos on Riitta Hartikaisen mukaan kansainvälisyyssuunnitelma, joka luotiin Suininlahden kouluun hankkeen myötä.

– Nykyään koulumme kansainvälisyystoiminta on suunniteltua, ja eri kansainvälisiä projekteja tehdään järjestelmällisesti.

Kurssien opit jaettiin koko koululle henkilökunnan tilaisuuksissa, joihin kutsuttiin koko henkilökunta, ja niissä esiteltiin oppien lisäksi myös kohdemaiden kulttuuria monipuolisesti. Myös oppilaille kerrottiin koulutuksista ja tunneilla kokeiltiin heti koulutusten oppeja.

– Etäkouluaikana uuden teknologian hyödyntämisen tarve nousi entistä tärkeämmäksi, ja ilmiöoppimisen keinoja on hyödynnetty monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, Hartikainen sanoo.

Uusia projekteja käynnistynyt

Riitta Hartikainen muistuttaa, että vaikka Erasmus+ -hankkeista saa paljon, hankkeessa on myös paljon työtä, kuten valmistelua, suunnittelua ja raportointia.

– Hanketyö vaati osallistujilta sitoutumista hakemuksen kirjoittamisesta loppuraporttiin saakka. Hankkeeseen osallistuvien asenteella on iso merkitys hankkeen onnistumiselle. Meidän koulullamme asenneympäristö on innovoiva, uutta etsivä ja positiivinen, mikä auttoi hankkeen onnistumisessa. 

Hanke on nyt päättynyt, mutta sen anti on heijastunut monella tapaa Suininlahden koulun toimintaan.

Kansainvälinen toiminta on saanut myös jatkoa. Koulussa on parhaillaan meneillään uusi henkilökunnan työhyvinvointia ja oppilaiden hyvinvointia kehittävä hanke Hyvinvoiva koulu 2021 – Innovoiden kohti avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.

Käynnissä on myös yrittäjyyttä ja luonnontieteitä yhdistävä oppilasprojekti, Clean Air Classroom StartUp, jossa mukana tuttu belgialainen kumppanikoulu.

Omien kokemustensa perusteella Hartikainen kannustaa muitakin peruskouluja hakemaan Erasmus+ -hankkeita.

– Koulujen henkilökunnalle Erasmus+ -hankkeet ovat hieno tapa saada laadukasta täydennyskoulutusta, pyörittää kansainvälisiä oppilasprojekteja sekä luoda kansainvälisiä kokemuksia, joihin ei muuten olisi välttämättä mahdollisuutta.

Ilmiöoppiminen ja teknologia muuttuvassa peruskoulussa

  • Hanketyyppi: Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, liikkuvuushanke
  • Koordinaattori: Suininlahden koulu
  • Hankeaika: 8/2017–7/2019
  • Kumppanimaat: Belgia, Ranska, Espanja, Irlanti ja Italia
  • Rahoitus: 23 760 €

Kirjoittaja: Elina Jäntti