Nyheter

Erasmus+-projektet förde eleverna till stratosfären och lärarna bortom de sju haven

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Tack vare projektet Ilmiöoppiminen ja teknologia muuttuvassa peruskoulussa fick eleverna i skolan Suininlahden koulu i Norra Savolax bedriva rymdforskning och undervisningspersonalens medlemmar fick delta i kurser runtom i Europa, till och med i de mest avlägsna regionerna bortom de sju haven. Tack vare projektet är skolans internationella verksamhet nu planerad och internationella projekt genomförs systematiskt.
Bilden är från en "rymdfarkost" designad av elever, ett forskningscenter inbyggt i en väderobservationsballong
Kuvassa on näkymä, joka on otettu oppilaiden kansainvälisessä yhteistyössä suunnittelemasta ja toteuttamasta "avaruusaluksesta" eli säähavaintopalloon rakentamasta tutkimuskeskuksesta käsin.

En del av eleverna i skolan Suininlahden koulu i Siilinjärvi deltog nyligen i ett exceptionellt europeiskt vetenskapsprojekt.

I SpaceTEAM.eu-projektet, som var ett valfritt ämne för högstadieelever, skickade man bland annat väderobservationsbollar till stratosfären och gjorde olika mätningar av atmosfären. I projektet ingick grupparbete tillsammans med olika europeiska grundskolor samt besök med anknytning till rymdforskning runtom i Europa.

Rymdprojektet skulle inte ha uppstått utan det Erasmus+-projekt som genomfördes i skolan 2017–2019, där man kom med idéer för projektet och hittade lärarkontakter.

– SpaceTEAM.eu-projektet var ett av de viktigaste resultaten av vårt Erasmus+-projekt, säger Riitta Hartikainen, lärare vid skolan.

På kurs runtom i Europa

Med Erasmus+-projektet strävade man vid Suininlahden koulu efter att nå tre huvudmål: att etablera skolans internationella verksamhet, att bättre utnyttja ny teknologi i undervisningen och att utveckla den fenomenbaserade undervisningen.

– Vi ville se på vilken nivå dessa frågor ligger på i övriga Europa, hitta nya perspektiv på vår undervisning och skapa internationella kontakter för skolan, berättar Hartikainen.

I Erasmus+-fortbildningarna deltog många, lärare i olika ämnen, studiehandledare och skolans ledning. Internationella kurser som motsvarade projektets mål hittades på Schooleducationgateways plattform Teacher Academy.

Under en tidsperiod två år deltog undervisningspersonalen i 1–2 veckor långa kurser i Leuven, Franska Guadeloupe, Barcelona, Dublin och Florens.

Under kurserna bekantade man sig bland annat med undervisningsteknologi och att leda internationella projekt, det lokala lärararbetet genom jobbskuggning, användningen av konstmetoder i fenomenbaserat lärande samt utnyttjandet av sociala medier i undervisningen.

Enligt Hartikainen lärde man sig mycket mer under kurserna än själva kursinnehållet.

– I kursprogrammet hade man alltid reserverat tid för att skapa internationellt samarbete. Vi hade unika möjligheter att besöka lokala skolor och bekanta oss med områdenas särdrag, kultur, mat, historia och natur. 

– Det var en överraskning hur fin och mångsidig internationell erfarenhet vår skola fick av kurserna.

Skolan fick en ny plan för internationalisering 

Riitta Hartikainen anser att det viktigaste resultatet av Erasmus+-projektet var de kontakter med lärare från olika håll av Europa som skapades under kurserna.

– Vi blev bekanta med lärare från olika länder som var intresserade av samma teman som vi, och redan under kurserna började vi fundera på och starta gemensamma internationella projekt. Vi märkte också att undervisningen på andra håll i Europa har samma tyngdpunkter och problem som vi har här i Finland.

Ett av de mest betydande gemensamma projekten var elevprojektet SpaceTEAM.eu som inleddes just under projektet och som drogs av lärarna Mikko Laitinen och Jani Piiroinen vid Suininlahden koulu, och där skolor från olika delar av Europa deltog.

Ett annat betydande resultat av Erasmus+-projektet är enligt Riitta Hartikainen den internationella plan som utarbetades i skolan i och med projektet.

– Nuförtiden följer vår skolas internationella verksamhet en plan och internationella projekt genomförs systematiskt.

Genom personaltillställningar dit hela personalen bjöds in fick hela skolan ta del av lärdomarna från kurserna. Under tillställningarna där presenterades förutom lärdomarna även kulturen i målländerna på ett mångsidigt sätt. Man berättade också för eleverna om kurserna och lärdomar från kurserna testades genast under lektionerna.

– Under tiden med distansundervisning blev behovet av att utnyttja ny teknologi allt större och metoder för fenomenbaserat lärande har utnyttjats i mångvetenskapliga lärområden, säger Hartikainen.

Nya projekt har inletts

Riitta Hartikainen påminner om att även om man får mycket från Erasmus+-projekten, orsakar de också mycket arbete, som till exempel beredning, planering och rapportering.

– Projektarbetet kräver att deltagarna förbinder sig till arbetet ända från det att man skriver ansökan fram till slutrapporten. Attityden hos dem som deltar i projektet har stor betydelse för projektets framgång. I vår skola var den omgivande attityden innovativ, ivrig att söka nytt och positiv. Detta bidrog till att projektet blev lyckat. 

Projektet har nu avslutats, men dess resultat har på många sätt återspeglats i verksamheten vid Suininlahden koulu.

Den internationella verksamheten har också fått en fortsättning. I skolan pågår som bäst ett nytt projekt som utvecklar personalens arbetshälsa och elevernas välbefinnande, Hyvinvoiva koulu 2021 – Innovoiden kohti avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.

Det pågår också ett elevprojekt som kombinerar entreprenörskap och naturvetenskaper, Clean Air Classroom StartUp, där en bekant belgisk partnerskola deltar.

De egna goda erfarenheterna gör att Hartikainen även uppmuntrar andra grundskolor att söka Erasmus+-projekt.

– För skolans personal är Erasmus+-projekten ett utmärkt sätt att få fortbildning av hög kvalitet, driva internationella elevprojekt och skapa internationella erfarenheter som annars inte nödvändigtvis skulle vara möjliga.

Ilmiöoppiminen ja teknologia muuttuvassa peruskoulussa

  • Projekttyp: Erasmus+ för allmänbildande utbildning, mobilitetsprojekt
  • Koordinator: Suininlahden koulu
  • Projekttid: 8/2017–7/2019
  • Partnerländer: Belgien, Frankrike, Spanien, Irland och Italien
  • Finansiering: 23 760 €

Skribent: Elina Jäntti