Uutinen

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien vuoden 2022 rahoitushaut on avattu

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on julkaissut 24.11.2021 Erasmus+ -ohjelman vuoden 2022 rahoitushaut ja ohjelmaoppaat. Tarjolla on tuttujen toimintojen lisäksi uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia kuten korkeakoulutuksen ja nuorisoalan virtuaalivaihdot sekä DiscoverEU-osallisuustoimi, joka tuo Eurooppaan tutustumisen junalla matkustaen yhä useampien nuorten ulottuville. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hakukierrokset avattiin 17.11.2021.
Nainen selin pitää karttaa käsissään

Opetushallituksen kautta haetaan Erasmus+ -avustuksia oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen (KA1-toiminnot) sekä kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin (KA2-toiminnot). Hakujen määräajat ovat

  • KA1-toiminnot 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET)
  • pienimuotoiset kumppanuushankkeet 23.3.2022 ja 4.10.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET) 
  • kumppanuushankkeet 23.3.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET); nuorisoalan kumppanuushankkeissa on myös toinen hakukierros syksyllä 2022, haun määräaika on 4.10.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).

Täysin uusia toimintoja tai toimintoja, joihin ei vuonna 2021 voinut hakea, ovat DiscoverEU-osallisuustoimi, korkeakoulutuksen ja nuorisoalan virtuaalivaihdot, kapasiteetinvahvistamishankkeet korkeakoulu-, ammatilliselle ja nuorisosektorille sekä urheiluun, tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet sekä korkeakoulutuksen globaali liikkuvuus. 

Komissiosta haettavien Erasmus+ -toimintojen hakuajat ovat helmi-syyskuussa

Osa Erasmus+ -ohjelman avustuksista haetaan suoraan Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:sta. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi Erasmus+ Sport -hankkeet, kapasiteetinvahvistamishankkeet eri sektoreille, ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt, innovaatioyhteenliittymät sekä tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet. 

Ensimmäisenä päättyvät Erasmus Mundus -toimintojen hakuajat (16.2.2022 klo 18.00 Suomen aikaa) ja tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden (15.3.2022 klo 18.00 Suomen aikaa) hakuajat. Osassa toimintoja hakuaika päättyy vasta syyskuussa. 

Myös Eurooppalaiset yliopistot -toimintoon tulee hakukierros vuonna 2022. Ohjelmaoppaassa ei toiminnosta ole vielä mainintaa, mutta siitä järjestetään erillinen haku. Haun määräaikaa tulee olemaan todennäköisesti maaliskuussa. 

Hakuneuvontaa tarjolla joulukuusta alkaen

Tarkemmat hakuohjeet ja ohjelmaopas päivitetään Opetushallituksen verkkosivuille mahdollisimman pian. Sivuiltamme löytyy myös hakijoille hyödyllisiä sisältöjä kuten Oletko uusi Erasmus+ -toimija- ja Näin suunnittelet Erasmus+ -hankkeen -verkkosivut. 

Ideoita omaan hankkeeseen voi etsiä esimerkiksi päättyneitä Erasmus+ -hankkeita esittelevältä sivustolta. Hankkeen vaikuttavuuden varmistamiseen kannattaa käyttää Erasmus+ -vaikuttavuustyökalua. Molemmat löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta. 

Järjestämme joulukuusta alkaen hakuneuvontaa Erasmus+ -ohjelman eri toiminnoista. Tiedotamme hakuneuvontatilaisuuksista sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa (Twitter ja Instagram). Myös EACEA järjestää omia hakuneuvontatilaisuuksia hallinnoimiensa toimintojen osalta. Tilaisuuksien ajankohdat tullaan päivittämään sekä EACEA:n verkkosivuille että Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.  

Myös Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman vuoden 2022 hakukierrokset on avattu 

Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Ohjelma on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille ja kaikenlaisille organisaatioille, jotka haluavat edistää solidaarisuutta. Ohjelmasta voi hakea avustuksia muun muassa vapaaehtoishankkeisiin, nuorten solidaarisuushankkeisiin sekä vapaaehtoistoimintaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen puitteissa. 

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman haut päättyvät 

  • vapaaehtoishankkeet 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa 
  • vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla 6.4.2022 klo 18.00 Suomen aikaa
  • vapaaehtoistoiminta humanitaarisen avun joukkojen puitteissa 3.5.2022 klo 18.00 Suomen aikaa 
  • solidaarisuushankkeet 23.2.2022, 4.5.2022 ja 4.10.2022 klo 13 Suomen aikaa

Molempien ohjelmien painopisteet vastaavat ajankohtaisiin ongelmiin ja haasteisiin 

Tällä ohjelmakaudella sekä Erasmus+ -ohjelman että Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman painopisteinä ovat osallisuus, digitaalisuus ja ympäristövastuullisuus. Valintakriteereissä painotetaan hankkeita, joissa käsitellään näitä teemoja. 

Ohjelmissa pyritään pienentämään kansainvälisen yhteistyön ja ulkomaanjaksojen hiilijalanjälkeä suosimalla mahdollisimman usein ympäristöystävällisiä matkustusmuotoja. Digitaalisuutta hyödynnetään entistä vahvemmin esimerkiksi tukemalla monimuoto-oppimista sekä verkon välityksellä tapahtuvaa yhteistyötä.  

Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat vahvistavat aktiivista kansalaisuutta ja eurooppalaista identiteettiä. Ohjelmien tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä Euroopan unionin asioista, EU:n yhteisistä arvoista sekä yhteisöllisyyden ja moninaisuuden periaatteista.