Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, kumppaniorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja vaikuttavan toiminnan aikaansaamista. Suunnittelun tukena voit hyödyntää Alankomaiden Erasmus+ -toimiston laatimaa vaikuttavuustyökalua (Impact Tool). Tutustu työkaluun ja tee hankkeestasi vaikuttava!
Vuokaavio vaikutusketjusta (tekstit kokonaisuudessaan kaavion alla)

Alankomaiden kansallinen Erasmus+ -toimisto on kehittänyt Impacttool -vaikuttavuustyökalun, jonka olemme heidän luvallaan käännättäneet suomeksi ja ruotsiksi. Tämä työkalu auttaa sinua

  • määrittelemään hankkeen avulla tavoiteltavia muutoksia
  • valitsemaan soveltuvat toimenpiteet ja tarvittavat resurssit hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • seuraamaan hankkeen toteutusta ja varmistamaan, että toimenpiteet edistävät hankkeen tavoitteita