Nyheter

Ansökningsomgångarna för 2022 inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har öppnats

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Europeiska kommissionen har den 24 november 2021 öppnat ansökan om finansiering och publicerat programhandledningen för Erasmus+ för år 2022. Utöver de sedan tidigare bekanta programinsatserna erbjuds nya intressanta möjligheter. Nya programinsatser är till exempel virtuella utbyten inom högskoleutbildningen och ungdomssektorn samt insatsen för inkludering Discover EU, som ska ge allt fler unga möjlighet att bekanta sig med Europa med tåg. Ansökningsomgångarna för Europeiska solidaritetskåren öppnades den 17 november 2021.
En kvinna håller en karta i hennes händer

Via Utbildningsstyrelsen kan man ansöka om finansiering för mobilitet i anslutning till lärande (insatserna KA1) samt för partnerskapsprojekt och småskaliga samarbetsprojekt (insatserna KA2). Ansökningstiderna avslutas enligt följande

  • KA1-insatser 23.2.2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)
  • småskaliga partnerskap 23.3.2022 och 4.10.2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET) 
  • samarbetspartnerskap 23.3.2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)
  • för samarbetspartnerskap inom ungdomssektorn öppnas även en annan ansökningsomgång hösten 2022, som avslutas 4.10.2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

Helt nya programinsatser, eller insatser som det inte var möjligt att söka finansiering för år 2021, är insatsen för inkludering DiscoverEU, virtuella utbyten inom högre utbildning och ungdomssektorn, kapacitetsuppbyggnadsprojekt för högskolesektorn, yrkesutbildningen, ungdomssektorn och idrotten, samt framåtsyftande projekt och global mobilitet inom högskoleutbildningen. 

Ansökningstiderna för insatser som ska sökas via kommissionen infaller i februariseptember

En del av understöden som beviljas inom ramen för programmet Erasmus+ ska sökas direkt via Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur, EACEA. Det här berör till exempel finansiering för projekt inom Erasmus+ Sport, kapacitetsuppbyggnadsprojekt för olika sektorer, yrkeskunskapscentrum, innovationsallianser och framåtsyftande projekt. 

Först avslutas ansökningstiden för Erasmus Mundus (16.2.2022 kl. 18.00 finsk tid) och framåtsyftande projekt (15.3.2022 kl. 18.00 finsk tid). För en del funktioner avslutas ansökningstiden först i september. 

År 2022 öppnas också en ansökningsomgång för programinsatsen Europeiska universitet. Denna nämns ännu inte i programhandledningen, men för insatsen ordnas en separat ansökan. Ansökningstiden infaller sannolikt i mars. 

Stöd för ansökningsprocessen erbjuds från och med december

Närmare ansökningsanvisningar och programhandledningen uppdateras på Utbildningsstyrelsens webbplats så fort som möjligt. På våra sidor finns också innehåll som är användbara för sökande, till exempel sidorna Är du en ny Erasmus+-aktör? Och Så här planerar och genomför du ett Erasmus+-projekt. 

Idéer för det egna projektet kan man söka till exempel bland sidorna över avslutade Erasmus+-projekt. För att säkerställa effekterna av projektet lönar det sig att använda Erasmus+-programmets effektverktyg. De avslutade projekten och programmets effektverktyg finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Från och med december månad ordnar vi rådgivning för ansökningsprocesserna som gäller ansökan till de olika programinsatserna. Vi informerar om tidpunkterna för infotillfällena på våra sändlistor och i sociala medier (Twitter och Instagram). Även EACEA ordnar egna evenemang där man informerar om ansökningsprocesserna som berör de programområden som EACEA förvaltar. Tidpunkterna för dessa tillfällen ska publiceras både på EACEA:s webbplats och i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.  

Även Europeiska solidaritetskårens ansökningstider för 2022 har öppnats 

Inom programmet Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att delta i projekt som stärker den europeiska solidariteten och samhörigheten. Programmet är avsett för unga mellan 18 och 30 år och för alla organisationer som vill främja solidaritet. Inom ramen för programmet kan man ansöka om understöd bland annat för volontärprojekt för unga samt för volontärverksamhet i anslutning till europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd. 

Ansökningstiderna för Europeiska solidaritetskåren avslutas enligt följande: 

  • volontärprojekt och solidaritetsprojekt 23.2.2022 kl. 13.00 finsk tid 
  • volontärgrupper inom högprioriterade områden 6.4.2022 kl. 18.00 finsk tid
  • volontärverksamhet inom ramen för frivilligkåren för humanitärt bistånd 3.5.2022 kl. 18.00 finsk tid 
  • solidaritetsprojekt 23.2.2022, 4.5.2022 och 4.10.2022 kl. 13 finsk tid

Programmens tyngdpunkter svarar på aktuella problem och utmanar 

Tyngdpunkterna både för den här programperioden och för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är inkludering, digitalisering och miljöansvar. I urvalskriterierna betonas projekt som tar fasta på dessa teman. 

Inom programmen strävar man efter att minska koldioxidavtrycket som utlandsperioder och internationellt samarbete medför genom att så ofta som möjligt välja miljövänliga färdsätt. Målet är också att allt kraftigare än tidigare utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, till exempel genom att stödja flerformsstudier och samarbete via digitala förbindelser.  

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har som mål att stärka ett aktivt medborgarskap och en europeisk identitet. Programmen strävar efter att öka medvetenheten om och förståelsen för Europeiska unionens frågor, EU:s gemensamma värderingar och principerna för samhörighet och mångfald.