Uutinen

Erasmus+ kumppanuushankkeiden ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitetaan 13 korkeakoulutuksen hanketta

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Toukokuussa 2021 päättyneen Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakukierroksen valinnat on tehty Opetushallituksessa. Korkeakoulusektorille jätettiin 34 hakemusta ja rahoituksen saa 13 hanketta.
Kuva kolmen hengen juttutuokiosta, jossa osallistujista näkyy vain kädet

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2021 hakukierros oli ensimmäinen uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Kumppanuushankkeet ovat jatkoa aiemmalla ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuille Erasmus+ strategisille kumppanuushankkeille.

Korkeakoulutuksen sektorille kumppanuushankkeiden hakemuksia jätettiin Opetushallitukseen 34 eli vastaava määrä kuin keväällä 2020 strategisten kumppanuushankkeiden hakukierroksella. Hakijoina oli 21 eri korkeakoulua sekä lisäksi yksi muu organisaatio. Ammattikorkeakoulut osallistuivat hakuun yliopistoja aktiivisemmin: 34 hakemuksesta 25 oli ammattikorkeakoulujen ja kahdeksan yliopistojen koordinoimia.

Rahoituksen saa 13 kumppanuushanketta ja myönnetty tukisumma on noin 3,9 miljoonaa euroa. Haetun rahoituksen kokonaismäärä oli noin 10,8 miljoonaa euroa. Hakemusten hyväksymisprosentti on 38. Rahoitettuja hankkeita koordinoi yhdeksän eri korkeakoulua. Hankkeisiin osallistuu myös muita organisaatioita kuten järjestöjä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja säätiöitä.

Näiden hankkeiden lisäksi suomalaiset korkeakoulut ovat mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa kumppanuushankkeissa. Kevään hakukierrokselta ei ole vielä käytettävissä tilastotietoja.

Monipuolista korkeakoulutuksen kehittämistä

Hyväksytyt hankkeet kattavat laajan kirjon aihepiirejä eläinlääketieteestä matkailualaan ja taidealoista eettiseen ruuantuotantoon. Hankkeissa käsitellään esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, digipedagogiikan kehittämistä ja ylipäätään suuressa osassa hankkeita kehitetään digitaalisia työkaluja tai käytäntöjä eri alojen tarpeisiin. Koko Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat osallisuus, vihreys ja digitaalisuus ja näiden painopisteiden toivotaan näkyvän myös kumppanuushankkeiden toteuttamisessa.

Kumppanuushankkeiden tavoitteena on tukea korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Hankkeilla on myös yhteys eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytyt hankkeet alkavat marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana ja niiden kesto on kahdesta kolmeen vuotta.

Hyväksytyt hankkeet

 • Aalto-yliopisto, Digital Mythologies - Mythological Digitalities, DIMYMYDI
 • Aalto-yliopisto, Virtual Materials Chemistry Laboratories for Sustainable Energy Solutions, VISUENERGY
 • Helsingin yliopisto, Outbreak investigation game for veterinary medicine education, OIG
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe, SUHET
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Sustainable Entrepreneurship for Climate Action, SECA
 • Laurea-ammattikorkeakoulu, ILO - Intercultural Learning Online
 • Oulun yliopisto, Personalized project management learning with chatbots, ChatLearn
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Ethical Food Entrepreneurships, EFE
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sustainable Transportation, SusTra
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Genetic and Genomic Nursing Education, GenoNurse
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Promoting Digital Learning in STEM Subjects, DigiSTEM
 • Turun ammattikorkeakoulu, Caring violent child safely in child psychiatric and residential units, Safe4Child
 • Turun ammattikorkeakoulu, Supporting Innovation Competence Development in Online Education, SINCOE

***Päivitys kevät 2022: varasijalta hyväksytty 14. hanke.

 • Metropolia-ammattikorkeakoulu, Education Partnership of TCS Materials & Sustainability, SusTexEdu

Seuraava hakukierros

Seuraava kumppanuushankkeiden hakukierros avautunee loppuvuodesta 2021 ja päättynee keväällä 2022. Tiedotamme hakukierroksesta sekä hakuneuvontatilaisuuksista korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden verkkosivuilla.