Nyheter

13 projekt inom högskoleutbildning beviljas finansiering i den första ansökningsomgången för partnerskapsprojekt inom Erasmus+

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Utbildningsstyrelsen har fattat beslut om finansiering i samband med ansökningsomgången för partnerskapsprojekt inom Erasmus+ som avslutades i maj 2021. Sammanlagt 34 ansökningar lämnades in för högskolesektorns del och finansiering tilldelas 13 projekt.

Kuva kolmen hengen juttutuokiosta, jossa osallistujista näkyy vain kädet

Ansökningsomgången för partnerskapsprojekt inom programmet Erasmus+ våren 2021 var den första finansieringsomgången under den nya programperioden 2021–2027. Partnerskapsprojekten är en fortsättning på de strategiska partnerskapsprojekt som finansierats inom Erasmus+ under den tidigare programperioden.

Till Utbildningsstyrelsen inlämnades 34 ansökningar för partnerskapsprojekt inom högskolesektorn. Det är motsvarande antal som under ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt våren 2020. Bland de sökande fanns 21 olika högskolor samt en annan organisation. Yrkeshögskolorna deltog i ansökningsomgången aktivare än universiteten. Av de 34 ansökningarna lämnades 25 in av yrkeshögskolor och åtta av universitet.

Finansiering beviljas 13 partnerskapsprojekt och det totala understödsbeloppet som beviljas är ungefär 3,9 miljoner euro. Det totala beloppet som söktes var ungefär 10,8 miljoner euro. Av ansökningarna godkändes 38 procent. Projekten som får finansiering koordineras av nio olika högskolor. I projekten medverkar även andra organisationer, såsom företag, forskningsinstitut och stiftelser.

Utöver dessa projekt deltar de finländska högskolorna även i partnerskapsprojekt som finansieras via andra länder och via andra sektorer. Det finns ännu inte några statistiska uppgifter att tillgå om vårens ansökningsomgång.

Mångsidig utveckling av högskoleutbildningen

De godkända projekten täcker ett mångsidigt urval av ämnesområden, från veterinärmedicin till turistbranschen och från konstnärliga områden till etisk matproduktion. I projekten behandlas till exempel hur man kan använda artificiell intelligens i undervisningen och lärandet och hur den digitala pedagogiken kan utvecklas. En stor del av projekten tar fokus på utveckling av digitala verktyg eller verksamhetsmodeller för att svara mot behoven inom olika branscher. Tyngdpunkter för hela programmet Erasmus+ är delaktighet, en hållbar livsstil och digitalisering. Det är önskvärt att dessa tyngdpunkter också syns i genomförandet av partnerskapsprojekten.

Målet för partnerskapsprojekten är att stödja högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. Projekten anknyter också till målen för utbildningssektorn i Europa. De godkända projekten inleds mellan november 2021 och februari 2022 och pågår i två till tre års tid.

Godkända projekt

 • Aalto-universitetet, Digital Mythologies - Mythological Digitalities, DIMYMYDI
 • Aalto-universitetet, Virtual Materials Chemistry Laboratories for Sustainable Energy Solutions, VISUENERGY
 • Helsingfors universitet, Outbreak investigation game for veterinary medicine education, OIG
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Creating and Implementing Education for Sustainable High-End Tourism throughout Europe, SUHET
 • Lapin ammattikorkeakoulu, Sustainable Entrepreneurship for Climate Action, SECA
 • Laurea-ammattikorkeakoulu, ILO - Intercultural Learning Online
 • Oulun yliopisto, Personalized project management learning with chatbots, ChatLearn
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Ethical Food Entrepreneurships, EFE
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sustainable Transportation, SusTra
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Genetic and Genomic Nursing Education, GenoNurse
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Promoting Digital Learning in STEM Subjects, DigiSTEM
 • Turun ammattikorkeakoulu, Caring violent child safely in child psychiatric and residential units, Safe4Child
 • Turun ammattikorkeakoulu, Supporting Innovation Competence Development in Online Education, SINCOE

*** Uppdatering våren 2022: ytterligare ett projekt finansierades från reservlista (totalt antal finansierade projekt blev då 14 i stället för 13)

 • Metropolia-ammattikorkeakoulu, Education Partnership of TCS Materials & Sustainability, SusTexEdu

Följande ansökningsomgång

Följande ansökningsomgång för partnerskapsprojekt öppnar sannolikt i slutet av 2021 och avslutas på våren 2022. Vi informerar mer om ansökningsomgången och informationstillfällena i anslutning till den på webbsidorna som berör partnerskapsprojekt inom högskoleutbildningen.