Tiedote

Erasmus+ -ohjelman budjetti lähes kaksinkertaistuu uudella ohjelmakaudella – yhä useammalle mahdollisuus kouluttautumiseen, vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun ulkomailla

Ajankohtaista Erasmus+ Kansainvälistyminen
Euroopan parlamentti on hyväksynyt uuden koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun Erasmus+ -ohjelman vuosille 2021–2027. Vuodenvaihteessa alkaneen ohjelmakauden 28 miljardin euron budjetti on lähes kaksi kertaa niin suuri kuin edellisellä ohjelmakaudella.
Ympyrässä

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa miljoonille eurooppalaisille nuorille, opiskelijoille ja aikuisille rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Näin yhä useammalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä kokemusta ja kasvattaa osaamistaan. Lisäksi ohjelmasta tuetaan oppilaitosten ja organisaatioiden yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. 

Uudelle ohjelmakaudelle on varattu varoja lähes 28 miljardia euroa, kun edellisellä ohjelmakaudella 2014–2020 ohjelmasta tuettiin ohjelmaan osallistuvia maita yhteensä noin 14,7 miljardilla eurolla. 

– Oppilaitoksille ja organisaatioille vuosittain jaettavien apurahojen määrä kasvaa merkittävästi vuoteen 2027 mennessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uudella ohjelmakaudella ulkomaanjaksolle voi lähteä lähes kaksinkertainen määrä henkilöitä, toteaa Erasmus+ -ohjelman Suomen kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen

–  Erasmus on ollut todella merkittävä ohjelma Suomelle ja koko Euroopalle, ja on hienoa, että siihen satsataan. Ohjelma mielletään kuitenkin edelleen vain korkeakoulujen vaihto-ohjelmaksi. Harva tietää, että ohjelma koskee yhtä lailla peruskouluja, lukioita tai vaikkapa nuorisotyötä ja liikuntaa.
Ohjelma on ollut käynnissä jo 34 vuotta. Tänä aikana yli 10 miljoonaa ihmistä on hankkinut kansainvälistä osaamista ohjelman avulla. Uuden ohjelmakauden aikana tarjotaan mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin seuraavalle 10 miljoonalle osallistujalle. 

Kansainvälistymismahdollisuuksia yhä useammalle

Uusi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa yhä useammalle mahdollisuuden kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen. 

Lukio-opiskelijoiden ja peruskoulujen oppilaiden ulkomaanjaksojen määrä lisääntyy. Korkeakouluopiskelijoille tarjotaan nyt pidempien vaihtojen rinnalle vaihtoehdoksi lyhyempiä opiskelu- ja harjoittelujaksoja ulkomailla sekä erilaisia intensiivikursseja. Lisäksi nuorille tarjoutuu mahdollisuuksia tutustumismatkoihin Eurooppaan sekä paikallisesti toteutettaviin hankkeisiin. Ammattiin opiskelevat pääsevät vaihtoon tai työharjoitteluun myös Euroopan ulkopuolelle.

Ohjelmalla edistetään erityisesti hankkeita, joissa kehitetään lasten, nuorten ja aikuisten osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan sekä organisaatioiden ja oppilaitosten digitaalisuutta ja ympäristövastuullisuutta. 

Kansainvälistä yhteistyötä myös muiden EU-ohjelmien avulla

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma jatkuu lähes muuttumattomana 2021–2027. Ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa jatkossakin kulttuurin ja audiovisuaalisen alan organisaatioille ja ammattilaisille tilaisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Uusia rahoitusmahdollisuuksia avautuu muun muassa taiteilijoiden liikkuvuuteen sekä uutismedialle medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen.

Mikä on Erasmus+?

  • Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma.
  • Yli 10 miljoonaa henkilöä on osallistunut Erasmus-ohjelmaan 34 vuoden aikana. 
  • Suomi on osallistunut ohjelmaan vuodesta 1991. Suomesta on lähtenyt ulkomaanjaksoille yli 300 000 henkilöä. 
  • Vuosina 2014–2020 Suomesta on lähtenyt vuosittain 25 000 henkilöä ulkomaille. Määrä kasvaa nykyisellä ohjelmakaudella. 
  • Opetushallitus vastaa Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien toimeenpanosta Suomessa. Kansainvälistymistä sekä koulutuksen ja nuorisotoiminnan kehittämistä tuetaan vuosittain Suomessa noin 50 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: 

Erasmus+- ohjelman Suomen kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen, puh. +358 29 5338535