Uutinen

Esittelyssä Cygnaeus-palkintohaun 2021 viisi finalistia

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Koronavirus Hyvinvointi
Tänä vuonna Cygnaeus-palkinto myönnetään 100 vuotta täyttävän oppivelvollisuuslain kunniaksi. Palkintokriteereissä painotetaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä poikkeusolojen aikana.
Cygnaeus-mitali

Tavoitteena on tukea toimintaa, joka on edistänyt oppilaiden ja opiskelijoiden jaksamista viime lukuvuoden etäopetusjaksojen aikana. Opetushallituksen asiantuntijoista koostuva palkintotoimikunta on valinnut määräpäivään mennessä jätetyistä ehdokkaista viisi finalistia. 

Ehdolla ovat tänä vuonna Espoon kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus (etäyhteysmentorointi-hanke), Hollolan kunta (Turvataitokasvatus-oppimateriaali), Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Liikkuva Lappia), Koulutuskuntayhtymä OSAO (Amishelpperi-toiminta sekä Tampereen seudun ammattiopisto (Tredun Maahanmuuttajakoulutus). 

Palkinnon saajan valitsevat opetusministeri Li Andersson ja professori Mari-Pauliina Vainikainen. Palkintona annettava Essi Renvallin suunnittelema Cygnaeus-mitali jaetaan 24.11.2021 järjestettävässä palkinnonjakotilaisuudessa.  Palkinnon jakaa Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä

Espoon kaupungin etäyhteysmentorointi-hankkeessa tuettiin Espoon varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista etäyhteyksien käytössä. Tavoitteena oli se, että lasten oppiminen ja osallisuus varhaiskasvatukseen onnistuisi hyvin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten koronapandemian aikana. Etäyhteyksiä on käytetty esimerkiksi silloin, kun lapsi on ollut karanteenissa tai muista syistä pitkään poissa. Näin lapsen osallistuminen oman ryhmän toimintaan ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus omaan ryhmään on säilynyt. Henkilöstön lisääntynyt etäyhteysosaaminen on parantanut kodin ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä poikkeustilanteessa. Etäyhteysmentorointi on kentän tarpeista lähtenyt käytännönläheinen hanke, joka on vähentänyt syrjäytymisriskiä ja lisännyt lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Hollolan kunnan Turvataitokasvatus-oppimateriaali -hankkeessa on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevia oppimateriaaleja. Materiaali sisältää myös aineistoa vanhempainiltoihin sekä tehtäviä, joita lapsi tai nuori voi toteuttaa yhdessä vanhempiensa kanssa. Tehtävien tarkoituksena on vahvistaa mahdollisuuksia avoimeen yhteistoimintaan ja dialogiin. Turvataitotunneilla keskustellaan esimerkiksi oman kehon ainutlaatuisuuden arvostamisesta, omista rajoista, yksityisyyden suojaamisesta verkossa ja nettietiketistä. Materiaali auttaa lapsia ja nuoria hyödyntämään turvallisemmin digitaalisen ympäristön mahdollisuuksia. Oppimateriaalin avulla lapsi tai nuori saa työkaluja oman hyvinvointinsa ja kehityksensä tueksi elämään, jossa opiskelu, tiedon hakeminen ja vapaa-aika keskittyvät yhä enemmän erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin. 

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian Liikkuva Lappia -hankkeessa on kehitetty oppilaitoksen ympäristöjä ja arkea tukemaan opiskelijoiden liikkumista ja sitä kautta hyvinvointia laajemminkin. Lähtökohtana on ollut saada opiskelijat ymmärtämään liikunnan merkitys osana jaksamista opiskelussa ja työelämässä. Jokaisen opiskelijan omaan opintosuunnitelmaan on kirjattu hyvinvointia tukeva liikunta koko koulutuksen läpi. Tämä on luonut oppilaitokseen uuden ajattelumallin, jossa opiskelijat ovat saaneet osallistua liikkumista tukevien oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintaympäristön muutokset ja oppilaitoksessa käyttöön otettu hyvinvointisovellus ovat sitouttaneet sekä opiskelijat että henkilöstön aktiivisempaan liikuntaan. Hyvinvointisovelluksen merkitys on korostunut etenkin korona-aikana, jolloin sen avulla on voitu ohjata ja tukea opiskelijoita etänä. 

Koulutuskuntayhtymä OSAOn Amishelpperi-toiminta tarjoaa opiskelijoille konkreettista matalan kynnyksen tukea haastavissa elämäntilanteissa. Avun tarve on korostunut korona-aikana, jolloin opiskelijat ovat helposti voineet ”jämähtää” kotiin. Tarkoituksena on tarjota opiskelijalle tuttu ihminen, joka voi kulkea rinnalla vaikeassa elämäntilanteessa ja auttaa selvittämään asioita esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon tai Kelan kanssa. Amishelpperi voi esimerkiksi aamulla soittaa opiskelijalle, jolla on erilaisista syistä haasteita tulla kouluun, tai hän voi tarvittaessa ohjata opiskelijaa erilaisiin yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin oppilaitoksen ulkopuolelle. Amishelpperi-toiminnassa oppimiseen liittyvä hyvinvointi nähdään kokonaisvaltaisesti: opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen millä tahansa psyko-fyysis-sosiaalisella alueella edistää oppimiseen liittyvää hyvinvointia. Amishelpperi-toiminta tarjoaa sellaista konkreettista käytännön apua, jota muut toimijat yhteiskunnassa eivät tarjoa. Toiminnalla on tavoitettu myös niitä nuoria, joiden saavuttaminen perinteisin menetelmin on ollut vaikeaa. 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Maahanmuuttajakoulutus tarjoaa tukea ja ohjausta opiskelun perustaitojen kehittämiseen ja ammattiopintoihin kiinni pääsemiseen. Samalla opiskelijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen opiskelu- ja työkulttuuriin. Tämä auttaa heitä integroitumaan paremmin suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Keskeistä on osallisuuden kokemuksen vahvistaminen ja sen toteutumisen tukeminen. Kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka lähtökohtaisesti tarvitsevat paljon tukea ja ohjausta perustaidoissa sekä opiskelutaidoissa. Poikkeuksellisena korona-aikana ovat korostuneet erityisesti puutteelliset digitaidot. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Tredussa on kehitetty pitkäjänteisesti monimuotoisia tuki- ja ohjaustoimia maahanmuuttajakoulutukseen osallistuville. Korona-aikana käyttöön otetut etäopiskelukäytännöt on otettu pysyvään käyttöön, ja niiden opettaminen ja tukeminen sekä taitojen ylläpitäminen on jatkossakin keskeinen osa koulutuspalvelua. Etäopetuskäytäntöjen kehittämisen ansiosta opiskelijat ovat pystyneet jatkamaan opintojaan poikkeusaikanakin.