Uutinen

Hakuja perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin pidennetään 7.4. asti

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opiskelijavalinnat
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakuja jatketaan koronavirustilanteesta johtuen. 23.2. alkanut kevään 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haut perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyvät 7.4.2021 klo 15.
Kuvituskuvassa näkymä kolukirjaston käytävältä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa hakuja perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin 7.4. asti.

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Hakeutumisvelvoite koskee käytännössä niitä nuoria, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Hakuihin liittyvää ohjausta ja oppilaanohjausta annetaan myös yläkoulujen etäopetusjakson aikana (8.3. – 28.3.) aikana. Mahdollisia tapoja toteuttaa ohjausta ovat etäyhteyksillä toteutettava ohjaus, sekä pienryhmä- tai henkilökohtainen ohjaus hygienia- ja väljyyssuositukset huomioiden. Etäopetuksessa muusta syystä, kuten karanteenin, eristämisen, riskiryhmään tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi, olevien yhteishausta ja oppilaanohjauksesta huolehditaan esimerkiksi etäyhteyksillä toteutettavana ohjauksena.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut ovat:

  • Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
  • Haku vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
  • Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA). 

Koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa hakukohtaisilla hakulomakkeilla. Koulutukset alkavat syksyllä 2021.

Opintopolun neuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä

Opintopolun hakuneuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla, puhelinneuvonta on auki hakujen viimeisellä viikolla eli 29.3.-7.4. klo 9.30–13, hakuajan viimeisenä päivänä klo 9.30‒15.00. 

Neuvonnan yhteystiedot: 
puh. 029 533 1010
neuvonta [at] opintopolku.fi 

Lisätietoja 

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, etunimi.sukunimi [at] oph.fi