Uutinen

Kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen
Opetushallituksessa seurataan oppivelvollisuuden laajentamisen toteutumista monella eri tavalla. Koulutuksen järjestäjiltä saatava kokemustieto on tärkeää uudistuksen eri seurausten ymmärtämiseksi. Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän vararehtori Hellevi Lassila kertoivat elokuun lopussa tätä juttua varten, miten oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano on heidän näkökulmastaan käynnistynyt.
Kuvituskuvassa opiskelijanuorukaiset seisovat koulun käytävällä

Tänä syksynä aloittavat ensimmäistä kertaa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat toiseen asteen opinnoissa. Spesian rehtori Tiina Meriläinen näkee oppivelvollisuuden laajentaminen hyvänä asiana ja painottaa yhdenvertaisuuden merkitystä.

– Kaikki tarvitsevat yhdenvertaisesti vähintään toisen asteen koulutustaustan. Näin kaikilla on täysikäisenä mahdollisuudet jatko-opintoihin tai työllistyä, toteaa Meriläinen.

Sedun vararehtori Hellevi Lassila nostaa esiin uudistuksen vaikutuksen työelämään.

– On hienoa, jos uudistuksen myötä työmarkkinoille päädytään vähemmän ilman tutkintoa tai keskeneräisillä tutkinnoilla, Lassila iloitsee.

Huoltakin on, sillä kaikille varsinkaan vaativan erityisen tuen oppivelvollisille ei ole ollut tarjota opiskelupaikkaa. Meriläinen toivoo, ettei heikoimmista heikoimpia unohdettaisi yhdenvertaisuutta edistettäessä.

– Tasapuolinen maksuttomuus ei aina ole yhdenvertaista niiden kannalta, joilla on paljon tukitarpeita, Meriläinen toteaa.

Lassila taas huomauttaa uudistuksen nopeasta aikataulusta, joka on vaatinut koulutuksen järjestäjiltä nopeaa sopeutumista, kuten muun muassa toimintamallien kehittämistä ja rahoituksen suunnittelua. Lassila suhtautuu asiaan kuitenkin myönteisesti.

– Lakiuudistus on tehty ja nyt on kääritty hihat, jotta saadaan uudistus käytäntöön.

 

Hakeutuminen onnistui hyvin

Hakeutuminen koulutukseen onnistui molempien koulutuksen järjestäjien mielestä hyvin. Molemmilla koulutuksen järjestäjillä oli aiempaa enemmän hakijoita, mikä oli uudistuksen myötä odotettavissakin. Spesia ei ole voinut tarjota opiskelupaikkaa kaikille hakeneille oppivelvollisille. Sedulla oli tarjota opiskelupaikka kaikille, mutta ei välttämättä ylimmältä hakutoiveelta. Jos oppivelvolliselle alan valinta oli epäselvä, kaikilla halukkailla oli Sedussa mahdollisuus aloittaa Valma-koulutuksessa.

– Lisäksi koronan vuoksi usealla opiskelijalla on valmistuminen viivästynyt, mikä on vähentänyt vapaana olevien aloituspaikkojen määrää aiemmista syksyistä, Meriläinen huomauttaa. Koronan vuoksi toisen asteen oppilaitoksiin ei myöskään ole päässyt tutustumaan aiempaan tapaan. Tämä mietityttää Lassilaa, joka pohtii, minkä verran tämä vaikutti mahdollisiin vääriin hakuvalintoihin. 

–Syksy näyttää, miten hakeutuminen tosiasiallisesti on onnistunut, Lassila toteaa.

Uudistus lisää alueellista yhteistyötä kuntien kanssa ja edellyttää uusien toimintamallien kehittämistä myös eri verkostoissa. Lassila toteaa, että Sedu on käynyt jo keskusteluja toiminta-alueensa kuntien kanssa ilman opiskelupaikkaa jääneistä oppivelvollisista. Heille tarjotaan opiskelupaikkaa Valma-koulutuksesta.

Lassila toteaa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutus) vastaavan tulevaisuudessa näiden oppivelvollisten tarpeisiin:

– TUVA-koulutus toteutetaan Sedussa siten, että sieltä voi siirtyä tutkintoperusteiseen koulutukseen heti, kun paikka vapautuu ja valmiudet riittävät.

 

Toimintamalleja täydennetty

Uudistuksen tiukasta aikataulusta huolimatta koulutuksen järjestäjät tuntuvat onnistuneet oppivelvollisuuden laajentamisen ensimmäisestä syksystä hyvin. Sedussa on valmistauduttu syksyyn muun muassa hallintomenettelyjä tarkentamalla, ohjaussuunnitelmia täsmentämällä ja viestintää toteuttamalla.

 –Toimintamallimme ovat kaiken kaikkiaan olleet hyvät ja toimivat tähänkin saakka. Nyt on tehty vain pieniä päivityksiä ja täsmennyksiä, jotta uudet lakisääteiset velvoitteet on otettu huomioon, Lassila toteaa.

Spesiassakaan uudistus ei ole aiheuttanut määrättömästi lisätyötä.

– Meillä on ollut hyvin tarkka opiskelijavalintaprosessi ja henkilökohtainen ohjaus tähänkin saakka, joten tältä osin uudistuksen käytäntöön vieminen on ollut helppoa, Meriläinen kertoo.

 

Maksuttomuus ja opiskelupaikkojen riittävyys mietityttävät

Sedussa maksuttomuus on herättänyt jonkin verran kysymyksiä opiskelijoiden ja huoltajien parissa. Oppivelvollisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjä arvioi, mitkä työvälineistä ja materiaaleista ovat oppivelvollisille maksuttomia. Lassila kertoo, että Sedussa on koulutusalakohtaisesti arvioitu maksuttomuuteen kuuluvat työvälineet ja materiaalit.

Spesiassa huolta ja ihmetystä aiheuttaa aloituspaikkojen vähäisyys suhteessa oppivelvollisten määrään.

– On ollut vaikeaa kertoa oppivelvollisille ja huoltajille, että meillä ei ole aloituspaikkoja. Monet ovat olleet hämmentyneitä, koska oletus on ollut, että kaikille varmistetaan opiskelupaikka perusopetuksen tapaan, Meriläinen kertoo.

Peruutuksia aiempaa vähemmän

Syksy on kuitenkin alkanut molempien koulutuksen järjestäjien koulutuksissa iloisissa merkeissä.

– Hyvin vähän on tullut aiempaan verrattuna peruutuksia. Lähes kaikki ovat ottaneet tarjotun opiskelupaikan vastaan. Oppilaitoksissa on näkynyt opintonsa innokkaina aloittaneita opiskelijoita, Meriläinen kertoo.

Myös Sedussa on aloitettu syksy hyvillä mielin.

Opiskelupaikan saaneiden oppivelvollisten näkökulmasta uudistus on sujunut hyvin. Heille uudistus kiteytyy arkisiin asioihin, kuten ilmaisiin oppimateriaaleihin, Lassila kertoo.

 

Tietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Oppivelvollisuus laajeni elokuun 2021 alussa.  Oppivelvollisuusiän noustessa 18 ikävuoteen oppivelvollisella oli ensimmäisen kerran tänä keväänä velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen. Hakuvelvoite koski kevään 2021 9-luokkalaisia. Perusopetuksen päättävistä 99 % haki kevään hauissa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin.  Oppilaitokset voivat järjestävää jatkuvia hakuja em. koulutuksiin, joten moni on voinut saada opiskelupaikan myös sitä kautta.  

Oppivelvollisuuden laajentuessa laajeni myös toisen asteen maksuttomuus. Ennen muutosta opetus ja päivittäinen ruokailu ovat olleet opiskelijalle maksuttomia. Muutoksen myötä maksuttomuus on laajentunut myös opetuksessa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin materiaaleihin, työvälineisiin, -asuihin ja –aineisiin, ylioppilastutkinnon viiteen kokeeseen sekä vähintään seitsemän kilometrin pituisiin koulumatkoihin. Joissain erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomuus ei kuitenkaan ulotu sellaisiin henkilökohtaisiin välineisiin, kuten soittimiin ja urheiluvälineisiin, joita opiskelija käyttää myös muuten kuin opetuksen yhteydessä.