Uutinen

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle

Ajankohtaista Perusopetus Maahanmuuttajakoulutus
Opetushallitus pyytää lausuntoja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista marraskuun aikana.
Kuvituskuva, miehet opiskelevat

Opetushallitus on laatinut luonnoksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Luonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Luonnoksen laadinnassa on huomioitu tulokset Opetushallituksen tekemästä verkkokyselystä, jossa kartoitettiin vuonna 2012 voimaan tulleiden perusteiden ja vuonna 2017 voimaan tulleiden kotoutumiskoulutuksen päivitettyjen toteutusmallien toimivuutta ja uudistustarpeita. Laadinnassa on huomioitu myös kotoutumiskoulutuksesta tehtyjen arviointien ja selvitysten suosituksia, eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö (TrVM 6/2018) ja eduskunnalle kesäkuussa 2021 annettu valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:62).

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat voimassa olevaan lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Nyt uudistettavilla opetussuunnitelman perusteilla vahvistetaan kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sisältöjen synergiaa, opiskelijoiden ohjausta sekä opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimista. Lisäksi painotetaan kielitietoisuutta, monikielisyyden hyödyntämistä opetuksessa sekä laaja-alaista osaamista osana koulutuksen sisältökokonaisuuksia. 

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelu.fi:ssä 1.11.–30.11.2021 välisenä aikana.

Kotoutumiskoulutuksen perusteluonnosta työstetään edelleen lausuntopalautteen perusteella. Valmiit perusteet julkaistaan keväällä 2022. Uudet perusteet otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2022 jälkeen hankitussa ja/tai alkavassa kotoutumiskoulutuksessa. Opetushallitus tarjoaa kotoutumiskoulutuksen järjestäjille tukea paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseen kevään 2022 aikana.

Lisätietoa

opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka(at)oph.fi

opetusneuvos Teijo Koljonen, teijo.koljonen(at)oph.fi