Uutinen

Nuorisovaihto tarjosi uuraislaisille nuorille mahdollisuuden oppia ohjelmointia Itävallassa

Kokemuksia Erasmus+ EU:n nuoriso-ohjelmat
RoboRoadTrip -hankkeessa yhdistyi digitaitojen oppiminen ja kielitaidon vahvistaminen. Nuorisovaihto sujui niin hyvin, että sen jälkeen päätettiin hakea heti rahoitusta uuteen vaihtoon.
RoboRoadTrip -hankkeen osallistujia

Joskus käy niin, että palaset vain loksahtelevat sopivasti kohdilleen. Tämä huomattiin Uuraisten 4H-yhdistyksessä, joka toteutti yhdessä itävaltalaisen kumppanin kanssa nuorisovaihdon kesällä 2019. RoboRoadTrip -nimellä kulkevan nuorisovaihdon teemana oli teknologiataitojen vahvistaminen muun muassa robotiikan avulla.

Uuraisten 4H-yhdistyksellä oli jo jonkin aikaa ollut käynnissä Euroopan maatalouden kehittämisrahaston rahoittama, robotiikkaan liittyvä hanke. Yhdistyksessä keksittiin, että saman teeman ympärille voisi rakentaa myös Erasmus+ -nuorisovaihdon. Se oli ensimmäinen palanen, joka loksahti kohdilleen.

Nuorisovaihdon kumppani, Plattform für digitale Initiativen, löytyi helposti Itävallasta aikaisemman hankkeen kautta. Se oli toinen palanen, joka loksahti kohdalleen. Lyhyessä ajassa oli siis keksitty teema nuorisovaihdolle ja löydetty vaihtoon sopiva kumppani.

–  Yhteinen sävel kumppanin kanssa löytyi nopeasti. Hyvä partneri on tosi tärkeä. Että pystyy luottamaan siihen, että siellä päässä hommat hoituu, sanoo nuorisovaihdosta Uuraisten 4H-yhdistyksessä vastannut Heikki Eloranta

Nuorten digi- ja kielitaito paranivat

Hankkeen tavoitteet olivat alusta asti selvät: tarkoitus oli vahvistaa nuorten digitaalisia taitoja.

– Halusimme, että nuorten kynnys kaikkeen uuteen teknologiaan madaltuu ja digitaidot ja digiosaaminen vahvistuvat. Robotiikka ja ohjelmoiminen kehittävät myös loogista ajattelua ja hahmotuskykyä. Ymmärretään, että asioilla on syy-seuraussuhteita, perustelee Eloranta.

Nuorisovaihdon aikana nuoret muun muassa vierailivat tekniikan alan yrityksissä sekä osallistuivat ohjelmointityöpajoihin. Eloranta on nuorisovaihdon tuloksiin tyytyväinen.

– Kaikki ryhmät saivat tehtyä ohjelmointitehtävänsä ja pääsivät näin itse asettamaansa lopputulokseen. Nuorten osaaminen lisääntyi teknisellä puolella.

Kaikki työskentely oli englanniksi, joten myös nuorten kielitaito parani vaihdon aikana.

– Meidän nuorten ryhmässämme oli muutama, joilla oli todella korkea kynnys puhua englantia edes omassa porukassa. Viimeisinä päivinä he painoivat siellä eniten äänessä. Nuorten kynnys puhua englantia madaltui selvästi, iloitsee Eloranta.

Nuoret nostivatkin itse palautteessaan esille sen, kuinka tärkeää on, että myös pienillä paikkakunnilla on mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan.

– Nuorista on tärkeää, että on joku taho, joka tarjoaa mahdollisuuksia nähdä maailmaa ja oppia itsestään ja muista kulttuureista sekä vahvistaa niitä omia taitoja ja ehkä oppia uusiakin taitoja, Eloranta sanoo.

Hakeminen oli helppoa

Elorannalle itselleen RoboRoadTrip oli ensimmäinen nuorisovaihto, jossa hän oli mukana. Myös itävaltalaiselle kumppanille kyseessä oli ensimmäinen nuorisovaihto. Siihen nähden kaikki sujui Elorannan mukaan todella helposti.

– Kummallakin taholla oli selkeä vastuualue, mikä oli todella toimiva systeemi. Me hoidimme hakemuksen täyttämisen ja jättämisen ja Itävalta hoiti käytännön järjestelyt, kuten majoitukset ja liikkumisen Itävallassa.

Ennen Erasmus+ -rahoitushakemuksen jättämistä hakemustekstiä ja nuorisovaihdon ohjelmaa hiottiin yhdessä nuorten kanssa.

– Pidimme yhteisiä Skype-palavereita, joissa oli sekä meidän nuoret että Itävallan nuoret ja ohjaajat. Aina kun tuli avoimia ajankohtaisia asioita mieleen meidän ryhmän kanssa, me kerättiin ne yhteen ja jaettiin Itävallan päätyyn. Sitten taas kävimme heidän vastauksensa yhdessä meidän ryhmän kanssa läpi. Se oli semiaktiivista ja avointa. Piilossa ei tehty mitään. Aina kun meille tuli joku idea, odotettiin heidän näkemyksensä siitä, avaa Eloranta toimintatapoja.

Nuorisovaihto sujui niin hyvin, että Uuraisten 4H-yhdistys ja itävaltalainen kumppani päätyivät hakemaan rahoitusta uuteen nuorisovaihtoon. Tarkoitus on, että itävaltalaiset tulisivat jossain vaiheessa Suomeen. Lisäksi Uuraisten 4H-yhdistyksellä on vireillä nuorisotyöntekijöille tarkoitettu liikkuvuushanke.

– Meillä on vahva halu jatkaa kansainvälisiä hommia. Haluamme sekä kasvattaa omaa osaamistamme kansainvälisillä markkinoilla että viedä meidän osaamista ulospäin. Näen tosi isona asiana, että suomalaista nuorisotyötä viedään ulkomaille, Eloranta visioi.

Se onnistuu, kun palaset loksahtavat sopivasti kohdilleen.

RoboRoadTrip

  • Hanketyyppi: Erasmus+ nuorisoalalle, nuorisovaihto
  • Koordinaattori: Uuraisten 4H-yhdistys r.y.
  • Hankeaika: 5/2019–12/2019, jatkohanke myönnetty
  • Kumppanimaat: Itävalta
  • Rahoitus: 23 855 €

Kirjoittaja: Anna Takala